website maker

ویزای کار برای فارغ التحصیل موسس شرکت انگلیس تیر۱

مرکز ویزا

ویزای تیر 1* فارق التحصیلان کار آفرین

اگر شرایط زیر را داشته باشید، می توانید برای ویزای تیر 1 درخواست کنید

یک ایده کسب و کار واقعی و قابل اعتماد وحداقل یک مدرک لیسانس داشته باشید

تمام معیارهای ضروری را رعایت کنید

ایده کسب و کار شما توسط این موسسات تایید شود

گروه تجارت بین الملل * دی آ تی* تحت برنامه کارآفرینی فارغ التحصیل جهانی* سیروس*

یک موسسه آموزش عالی مجاز انگلستان *اچ ای آی*

اگر توسط * دی آ تی* تأیید شده اید، می توانید در عرض 3 هفته پس از درخواست خود تصمیم بگیرید اولین تاریخ مراجعه 3 ماه قبل از سفر استاگر توسط موسسه آموزش عالی *اچ ای آی* در انگلیس تأیید شده اید، معمولا در مورد ویزا ظرف 8 هفته تصمیم می گیرید. اولین تاریخ مراجعه 3 ماه قبل از سفر استبا ویزای تیر 1 فارق التحصیلان کار آفرین ، می توانید در انگلستان برای یک سال اقامت داشته باشید همچنین می توانید مدت ویزای خود را حداکثر یک سال را تمدید کنیدکارهایی که می توانید با ویزای تیر 1 فارق التحصیلان کار آفرین انگلیس انجام دهید

اعضای خانواده خود را به انگلستان ببرید

اقامت خود را در انگلستان تمدید کنید

می توانید سایر ویزاها را به این نوع ویزا انتقال دهیدکارهایی که نمی توانید با ویزای تیر 1 فارق التحصیلان کار آفرین انگلیس انجام دهید

از بودجه دولتی نمی توانید بهره مند شوید

نمی توانید به عنوان یک دکتر یا دندانپزشک کار کنید

نمیتوانید به عنوان یک ورزشکار حرفه ای * به عنوان مثال مربی ورزشی * کار کنید

با این ویزا نمیتوانید در انگلستان اقامت بگیریدبرای درخواست ویزای تیر1 فارق التحصیلان کار آفرین ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنیداگر توسط یک موسسه عالی آموزش عالی انگلیس تأیید شده اید، شرایط و مدارک مورد نیاز برای درخواست شما

گذرنامه معتبر

مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس تایید شده در انگلیس، یا مدرک دکترا قبل تایید

تایید موسسه آموزش عالی انگلیس در 3 ماه گذشته

شواهدی که نشان دهد در طول زندگی خود در انگلستان می توانید زندگی کنید* مبلغی که باید90 روز قبل از درخواست شما و حداقل 90 روز در حسابتان باقی بماند 1890 پوند است

اگر حامی مالی شما یک آژانس دولتی یا آژانس بین المللی بورس تحصیلی است، اجازه اقامت در انگلیس از طرف آن ها و مدارکی که نشان دهد هزینه تحصیل و زندگی 12 ماه اخیر را پرداخت کرده اند

اگر سطح شما توسط یک اچ ای آی متفاوت اعطا شود، باید

یک گواهی اصلی یا یک جایگزین پذیرفته شده برای سطح شما

یک نتیجه آزمون معتبرکه نشان دهد زبان انگلیسی شما در سطح مطلوب استبه روزترین مدارک مورد نیاز متناسب با نوع ویزای درخواستی خود را از طریق ایمیل از متخصصین مرکز ویزا درخواست کنیدبا مدارک زیر نمی توانید برای یک ویزای ویزای تیر1 فارق التحصیلان کار آفرین درخواست دهید

مدرک پایه

درجه افتخاری

مدارک تحصیلی اعطا شده از خارج از کشور در بریتانیا

مدارک داده شده توسط موسسات وابسته به انگلیس خارج از کشور انگلیس

مدارک تحصیلی گرفته شده از فعالیت های انجام داده شده

مدارک تحصیلی کاری

مدرک فوق دیپلماگر توسط وزارت تجارت بین الملل دی آی تی تایید شده اید، شرایط و مدارک لازم

گذرنامه معتبر

گذرنامه قبلی شما

ویزای فعلی و اجازه اقامت، اگر شهروند کشور مورد درخواست نیستید

یک مدرک تحصیلی مقطع کارشناسی مورد تایید در انگلستان

معیارهای تعیین شده توسط دی آی تی

تایید دی آی تی در 3 ماه گذشته

شواهدی که نشان دهد در طول زندگی خود در انگلستان می توانید زندگی کنید* مبلغی که باید90 روز قبل از درخواست شما و حداقل 90 روز در حسابتان باقی بماند 1890 پوند است

یک نتیجه آزمون معتبرکه نشان دهد زبان انگلیسی شما در سطح مطلوب است

اگر از دی آی تی نامهای دارید که تایید کند تأمین مالی شده اید، نیازی نیست شواهد درآمد و پس انداز کافی برای زندگی ارائه دهید

یک نامه رسمی از * ناریک* که نشان می دهد می توانید از مدارک تحصیلی خود برای درخواست این ویزا استفاده کنیدبه روزترین مدارک مورد نیاز متناسب با نوع ویزای درخواستی خود را از طریق ایمیل از متخصصین مرکز ویزا درخواست کنیددر صورت درخواست برای ویزای تیر 1 فارق التحصیلان کارآفرین ممکن است لازم باشد که دانش زبان انگلیسی خود را ثابت کنید. برای این

گرفتن حداقل 4.0 امتیاز از آیلتس برای خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن

لازم است یک مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی که معادل مدرک لیسانس، مدرک یا PhD در انگلستان است، داشته باشیدپس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت استمی توانید ویزای تیر 1 فارق التحصیلان کار آفرین خود را تمدید کنید. درخواست خود را می توانید برای افراد خانواده که مسئولیت آنها بر عهده شماست از جمله فرزندانی که در طول اقامت تان در انگلیس به سن 18 سال رسیده اند، بدهید. قبل از تقاضا برای تمدید، باید یک نامه تایید شده توسط موسسه آموزش عالی انگلیس یا اداره تجارت بین المللی دی آی تی مبنی بر این که شما در حال بهبود کسب و کار هستید و پس انداز به مبلغ 945 دارید، داشته باشیدویزای تیر1 فارق التحصیلان کار آفرین می تواند برای یک سال دیگر تمدید شود. اگر کسب و کار شما موفق باشد، می توانید یپس از 2 سال برای ویزای کارآفرینی درخواست دهیدویزای خانوادگی تیر1 فارق التحصیلان کار آفرین

بستگان صاحب ویزای تیر1 نیز ممکن است برای این ویزا درخواست کنند * اعضای خانواده

این افراد

همسر دارنده ویزای تیر 1

کودکان زیر 18 سال دارنده ویزای تیر 1دارنده ویزای تیر 1 بایستی ثابت کند که در طول زندگی خود در انگلستان از وابستگانش پشتیبانی می کند. هر عضو خانواده باید صرف نظر از این که آیا او با دارنده ویزای تیر 1یا تنها درخواست میدهد، 1260 پوند اندوخته داشته باشد،.این مبلغ باید90 روز قبل در حساب بانکی تک تک اعضا یا دارنده ویزای تیر 1باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بماندبرای درخواست ویزای تیر1 فارق التحصیلان کار آفرین ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنید

پس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت استنکاتی که شما باید درباره ویزای بریتانیا بدانید

کنسولگری انگلیس مجاز است که در مورد درخواست ویزای انگلستان تصمیم گیری کند

در بعضی موارد، کنسولگری بریتانیا ممکن است مدارک اضافی از صاحب ویزا درخواست کند

کنسولگری بریتانیا از متقاضیان داده های بیومتریک می خواهد. بنابراین، برای انگشت نگاری و عکس شخص باید خودش به کنسولگری مراجعه کند. اگر شخص قبلا این کار را انجتم داده به منزلی معاف بودن او از این مرحله نیست. در طول این مرحله نماینده مرکز ویزا شما را همراهی خواهد کرد و درباره آن به شما اطلاعات خواهد داد

پس از تکمیل درخواست ویزای انگلیس، پس از 21 روز کاری تصمیم مثبت یا منفی کنسولگری به شما ابلاغ خواهد شد

هزینه درخواست ویزای بریتانیا با توجه به مدت ویزای درخواستی متفاوت است. برای کسب اطلاعات در مورد هزینه ویزا می توانید از طریق شماره تماس ما با متخصصین ویزای بریتانیا تماس بگیرید

برای درخواست ویزای بریتانیا، می توانید با متخصصین ویزا با شماره های تماس و پست الکترونیکی با ما تماس بگیرید و همچنین همه سوالات و نظرات خود را به ما ارسال کنید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا