website templates

گرین کارت آمریکا

Green Card

گرین کارت چیست؟

با یک گرین کارت * کارت اقامت دائم * می توانید همیشه در ایالات متحده زندگی و کار کنید. اقدامات لازم برای درخواست گرین کارت به نسبت شرایط شما متفاوت استاگر واجد شرایط درخواست گرین کارت هستید و در ایالات متحده هستید، باید برای تغییر وضعیت خود در ایالات متحده درخواست دهید. اگر در ایالات متحده نیستید، باید روند مراحل کنسولی را شروع کنیددرخواست گرین کارت چگونه است؟

اگر شرایط دریافت گرین کارت را داشته باشید، باید به سفارت آمریکا برای دریافت اجازه اقامت دائم مراجعه کنید که بهاین پروسه دوره کنسولی می گویندبرای درخواست سریعتر گرین کارت خود، لطفا اینجا کلیک کنیدمراحل ضروری برای درخواست گرین کارت

مرحله اول فرآیند کنسولگری این است که تعیین کنید آیا شما واجد شرایط درخواست گرین کارت هستید یا نهانتخاب بهترین دسته بندی به نسبت شرایط شما فراهم ، باید برخی فرم ها را بسته به نوع دسته بندی پر کنید. دربعضی از انواع آن نیز ممکن است نیاز باشد یک فرد دیگر برای شما فرم پر کندبه عنوان مثال

برای درخواست گرین کارت به واسطه بستگی خانوادگی یک شهروند آمریکایی با اقامت دائم باید برای شما

فرم آی-30 را پر کنداگر می خواهید برای گرین کارت از طریق اشتغال درخواست دهید، فرم آی-140 باید توسط کارفرمای آمریکایی تکمیل شود. اگر مقدار قابل توجهی سرمایه برای یک کار جدید در ایالات متحده سرمایه گذاری می کنید، خودتان، فرم آی-526 را پر کنیدپر کردن فرم آی-360 در برخی موارد خاص توسط خودتان یا شخص دیگر * بیوه و یا تقاضای مهاجرت خاص *برای درخواست گرین کارت نیازی به تکمیل پرونده مهاجرتی ندارید، اما قبل از درخواست ممکن است نیاز به شرایط خاصی داشته باشیدلطفا برای تمام برنامه های مورد نیاز، فرم ها و تمام مدارک مورد نیازبا تیم متخصص گرین کارت تماس بگیریداداره شهروندی و مهاجرت ایالات متحدهدر مورد درخواست شما تصمیم گیری می کند. اگر درخواست شما رد شود، اطلاعیه ای تهیه می شود، شامل دلایل رد درخواست و اطلاعاتی است که می توانید درخواست تجدیدنظر دهید. اگر درخواست شما تایید شده باشد، درخواست تأیید شده را به مرکز ملی ویزا وزارت امور خارجه ارسال خواهند کرد. مدارک درخواست شما تا زمانی که یک شماره ویزای مهاجرتی برای شما تعیین شده است آنجا خواهد ماندهنگامی که مرکز ملی ویزا درخواست شما را دریافت می کند، یک شماره ویزای مهاجرتی را برای اطلاع شما آماده می کند. آنها همچنین هنگامی که نیاز به ارائه هزینه های ویزای مهاجر و مدارک اضافی باشد به شما اطلاع می دهندهنگامی که ویزای تان قابل استفاده شود،یک تاریخ مصاحبه توسط کنسولگری برنامه ریزی شده و به شما از این تاریخ مطلع خواهید شد. کنسولگری پرونده شما را پردازش می کند و تصمیم می گیرد که آیا شما واجد شرایط دریافت ویزای مهاجرتی هستید یا نهبا مرکز ملی ویزا فقط در موارد زیر تماس بگیریداگر آدرس خود را تغییر داده اید

هنگام درخواست، سن شما زیر 21 سال بود، اما اکنون 21 ساله هستید

وضعیت ازدواج خود را تغییر دهید

وقتی که شما نیاز به اطلاعات یا مدارک مربوط به هر موضوع دیگری دارید با شما تماس می گیرداگر ویزای مهاجرتی دارید، کنسولگری به شما یک بسته حاوی مدارک با اطلاعات مختلف را ارسال می کند. نباید بسته را باز کنید و پس از دریافت بسته، باید هزینه مهاجرت را پرداخت کنید. این هزینه برای پردازش بسته ویزای مهاجرتی وگرین کارت استفاده می شود. قبل از اینکه بسته ویزای خود را دریافت کنید و قبل از رفتن به ایالات متحده، باید هزینه آنلاین را پرداخت کنیدپس از ورود به ایالات متحده، باید ویزای خود را به مقام رسمی گمرک و مرزی آمریکا در بندر ورودی بدهید. نماینده مربوطه شما را مورد بررسی قرار می دهد و تعیین می کند که آیا شما می توانید به صورت قانونی در ایالات متحده زندگی کنید یا نه. اگر مامور ورود شما به ایالات متحده را تاییدکند، حق اقامت قانونی دائمی، زندگی و کار در ایالات متحده را خواهید داشتاگر مبلغ مهاجرت را پرداخت کرده اید، پس از رفتن به ایالات متحده، گرین کارت خود را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد و اگر نه باید این مبلغ را برای دریافت کارت پرداخت کنیدشرایط درخواست گرین کارت

برای درخواست گرین کارت ، باید با یکی از دسته های ذکر شده در زیر مطابقت داشته باشید. پس از پیدا کردن دسته ای که برای وضعیت شما مناسب است، باید بررسی کنید که آیا اعضای خانواده نیز می توانند با شما درخواست دهند یا نه

برای درخواست سریعتر گرین کارت خود می توانید با تیم متخصص گرین کارت تماس بگیریدقرعه کشی گرین کارت

درخواست گرین کارت

گرین کارت از طریق خویشاوندی

گرین کارت از طریق ویزای نامزدی

گرین کارت از طریق کار

گرین کارت از طریق برنامه سرمایه گذاران مهاجر

گرین کارت از طریق روش های دیگر

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا