html templates

کنسولگری کانادا

کنسولگری کانادا

تعریف کنسولگری

به محلی که برای برقراری ارتباط میان ایالت ها، شهرهای بزرگ و تجاری کشورهای دیگر و مقامات محلی کشور مربوطه، امور مربوط به ویزا، گرفتن پاسپورت جدید، صدور گواهي تولد و یا فوت، شرایطی مانند ازدواج، حمل و نقل، سلامتی، آموزشی و پیدا کردن راه حل هایی برای امور حقوقی “کنسولگری” گفته میشود. قابل ذکر است که ایجاد کنسولگری یک دولت در تمامی کشورها اجباری نیست. با این حال، یک کشور برای محافظت از منافع خود در مقابل سایر دولتها و حقوق شهروندانشان که در کشوری زندگی می کنند، کنسولگری را راه اندازی می کند. راه اندازی و ایجاد کنسولگری ها با اجازه دولت میزبان امکان پذیر است. در آن واحد، این اجازه را می توان بر اساس درخواست دولت میزبان لغو شود

افرادی که توسط وزارت امور خارجه کانادا منصوب می شوند، وظایف پیش بینی شده ای جهت برقراری ارتباط با مقامات محلی شهری که در آن قرار دارند را کنسولگر می نامند. کنسولگرها با توجه به وسعت و موقعیت تجاری شهر، بعنوان مقام سرکنسولگر، گنسولگر و کنسولگریار، خدمات ارائه میدهند. کارمندان و کارکنان کنسولگر، کنسولگری کانادا دارای صلاحیت نماینده دیپلماتیک نیستند. امتیازات دیپلماتیک به کسانی که به طور رسمی به مأموریت های دیپلماتیک تائین و مشخص می شوند، اعطا نمی شود. با این حال، آنها در امور بوروکراتیک و در مراحل قضایی در حین انجام وظایف خود، امتیازات خاصی را صاحب میشوند. ساختمان های کنسولی دارای مصونیت هستند

وظایف کنسولگری کانادا


کنسولگری کانادا نه تنها یک نهاد رسمی می باشد، بلکه یک مقام دیپلماتیک است. حفاظت و پیشرفت منافع کشور خود در کشور ترکیه، موسسه ای است که فرایندهای مختلف رسمی بین دو کشور کانادا و ترکیه را حفظ می کند. وظایف کنسولگری کانادا با برخی معاهدات و مقررات طراحی شده است. کنسولگری کانادا در حالی که اهداف کلی کشور کانادا در کشور ترکیه را برای حفاظت از منافع تجاری خود و توسعه امور در دولت ترکیه را فراهم میسازد، خدمات روند تجدید گذرنامه، امور پزشکی شهروندان کانادا، امور حقوقی، ارائه کمک در زمینه آموزش و پرورش، برقراری ارتباط با مقامات کشورهای دیگر، حمل و نقل، مرگ و میر در خاک کشور ترکیه، صدور گواهی تولد، ازدواج و طلاق و دیگر خدمات مربوط به کنسولگری را ارائه میدهد

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا