iamParviz

برگه پیگیری روند ویزای انگلیس

مرکز ویزا

مرکز ویزا

میتوانید فرم را مطالعه و یا دانلود نمایید

برای دریافت فرم

روی دگمه دریافت فرم کلیک کنید
و فرم را روی دیوایس خود ذخیره کنید

میتوانید
روی دگمه دریافت فرم راست کلیک کرده
محل ذخیره سازی را انتخاب نموده
و فایل ترجمه شده کنسولگری انگلیس برای اخذ ویزا را ذخیره کنید

فرم تقاضای پیگیری ویزای انگلیس

عکس تاریخ‌

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
شماره تلفن همراه
آدرس

از طرف مرکز ویزا پر خواهد شد
کشور
تاریخ رفت و برگشت
صورت حساب به اسم چه کسی تنظیم خواهد شد – هزینه
نام متخصص مرکز ویزا


اطلاعات مورد نیاز جهت مشاوره ویزا
پاسپورت – پاسپورت قدیمی کپی مدرک شناسایی
برگه ثبت أحوال ۲ عدد عکس بیومتریک
رضایتنامه *برای اشخاص زیر ۱۸ سال درخواست نامه با سربرگ شرکت
نامه مالیاتی شرکت روزنامه ثبت شرکت
سند شرکت ریز گزارش شرکت بیمه برای شرکت صورت حساب سه ماهه حقوق
صورت حساب سه ماهه بانکی دعوتنامه
اسناد بازنشستگی رسمی
قرارداد پیگیری روند ویزا توسط مرکز ویزا

لطفا موضوع پیگیری را انتخاب کنید
تحقیق تحسیل مانده
کنسولگری بیمه واسطه

الف. طرفین قرارداد

مرکز ویزا به آدرس
Vize Merkezi, Meşrutiyet Mah, Rumeli Cad. No:78/4 Şişli/İSTANBUL

آدرس مشتری
ب. موضوع: موضوع این قرارداد بدین شرح است که با توجه به درخواست مشتری از مرکز ویزا جهت انجام عملیات مربوط در جهت انجام مراحل خروج از کشورمرکز ویزا برای سهولت در روند کارها
اقدام به تنظیم اسناد و مدارک لازم کرده است

ج. تحویل مدارک ویزا: اسناد مورد نیاز کنسولگری برای اخذ ویزا، هزینه اخذ ویزا، هزینه بیمه مسافرت در صورتی که کشور مقصد گرفتن بیمه ی مسافرت را اجباری کرده باشد و هزینه خدمات به مرکز ویزا توسط مشتری بدون هیچ کاستی تحویل داده می شود. مدت اعتبار گذرنامه مراجعه کننده باید حداقل 6 ماه باشد

د. وظایف طرفهای قرارداد در مدت زمان مراحل اخذ ویزا
یک - در صورتی که مشتری گذرنامه نامعتبر به مرکز ویزا ارسال کند و به همین دلیل نتواند ویزا را دریافت کند و یا در صورت عدم ارائه کامل مدارک مورد نیاز به کنسولگری توسط مشتری ویا با وجود کامل بودن اسناد درخواست اسناد اضافی از سوی کنسولگری ویا در صورت درخواست کنسولگری مبنی برمصاحبه ی شخصی و حضوری با مشتری و عدم مراجعه ی مشتری در صورتی که ویزا دریافت نشود، مرکز ویزا مسئول نیست و هزینه های اخذ ویزا بازپرداخت نمی شود. با این حال، مرکز ویزا اگر به دلیل ناقص بودن اسناد اقدام به شروع عملیات نکرده باشد یا هزینه ها اخذ ویزا را پرداخت نکرده باشد، با کسر 25٪ مبنی برهزینه خدمات مابقی مبلغ استرداد میگردد
دو - در صورتی مشتری تمام اسناد را به موقع تحویل داده است و با وجود انجام اقدامات به موقع توسط مرکز ویزا اگر تا روز سفر کنسولگری گذرنامه ها را تحویل ندهد، مرکز ویزا هیچ مسئولیتی در این موضوع ندارد
سه - در صورت رد شدن درخواست ویزا، مرکز ویزا حق دریافت تمام هزینه های ویزا و خدمات را دارا خواهد بود
چهار - مرکز ویزا در صورتی که ویزای شخصی به دلیل اقدامات غیر اخلاقی وی در برابر مقررات تحویل داده نشود مسئولیتی نخواهد داشت
پنج - اگر اسناد اضافی درخواست شده توسط کنسولگری که از طریق فکس، تلفن یا ایمیل اطلاع داده می شوند و با وجود این اطلاع رسانی اگر اسناد ناقص توسط مشتری تکمیل نشود و به همین علت ویزای وی دریافت نشود مرکز ویزا هیچ مسئولیتی را قبول نمی کند
شش - با وجود کامل بودن تمامی مراحل اخذ ویزا ، به هر دلیل اگر در کشور مقصد اجازه ی ورود داده نشود وحتی با وجود کامل و معتبر بودن ویزا،به مشتریانی که مجاز به خروج از ترکیه نبودند، هیچ
بازپرداختی داده نمی شود و مرکز ویزا مسئولیت هر گونه خسارت ناشی از این وضعیت را ندارد

هفت - اگر ویزا به دلیل ترتیبات نادرست زمان ورود و خروج دریافت نشود، یابه دلیل پرشدن نادرست فرم ویزا توسط مرکز ویزا با کسر هزینه های عملیات ویزا باقیمانده مبلغ به مشتری بازگردانده می شود. اگر خطا در تاریخ ورود و خروج توسط کنسولگری ایجاد شود مرکز ویزا مسئولیتی نخواهد داشت
هشت - مرکز ویزا مجاز به انجام هر گونه تحریم و یا اقدامات در کنسول ها به هیچ وجه مجاز نیست
از تاخیر در کنسولگری و اختلالات مختلف مرکز ویزا مسئول نیست اسناد بازگشتی توسط کنسولگری توسط مرکز ویزا به مشتری ارسال می شود
نه - مرکز ویزا هزینه های پیش نیاز جهت اخذ ویزا را بصورت پیش پرداخت دریافت می کند، در غیر اینصورت مرکز ویزا مراحل اخذ ویزا را شروع نمی کند
ده - اطلاعات و اسنادی که برای مراحل اخد ویزا به کنسولگری ارائه می دهم، در دفعات بعدی اخذ ویزا و همچنین اگر در مراجعات بعدی جهت اخذ ویزا نیاز به اشخاص / موسسات ثالث برای درخواست ویزا در صورت نیاز من می دانم که می توان آن را به اشتراک گذاشت و کپی کرد
یازده - من می دانم که مرکز ویزا یک سازمان مشاوره هرمس است و من را در دریافت خدمات و همچنین نحوه تنظیم ارسال اسناد من برای کنسولگری مشاوره می دهدنام و نام خانوادگی
امضاء

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا