bootstrap website templates

ویزای موقت کار در انگیس برای روحانیان تیر۵

مرکز ویزا

ویزای کار موقت -تیر5 *روحانیان

هنگام درخواست پیشنهاد شغلی برای کار در یک جامعه مذهبی در انگلیس * به عنوان مثال به عنوان رئیس امور مذهبی یا به عنوان عضو یک موسسه مذهبی* برای این نوع ویزا باید اقدام کنیدقبل از رفتن به انگلستان برای کار موقت خود باید یک گواهی حمایتی از طرف حامی مالی مجاز دریافت کنید. کسب و کار شما در انگلستان باید با کارهایی که اسپانسر شما در حال اجرا است مرتبط باشد3 ماه قبل از اینکه به انگلستان سفر کنید، می توانید برای ویزای تیر 5 درخواست کنید. ظرف مدت 3 هفته از تصمیم مثبت یا منفی در مورد درخواست ویزا مطلع خواهید شد. 14 روز قبل از تاریخ شروع کار خود می توانید به انگلستان برویدبا ویزای موقت تیر5*روحانیان می توانید حداکثر 3 سال + 1 در انگلستان بمانید. اگر مدت زمان حمایت از شما کوتاه تر از این دوره باشد، 1 ماه بیشتر از این دوره به عنوان یک دوره زمانی که می توانید در انگلستان بمانید، پذیرفته می شودکارهایی که می توانید با ویزای تیر 5 روحانیان انگلیس انجام دهید

اگربه کار اصلی لطمه وارد نکند تحصیل کنید

برای کارفرمای خود که در قرارداد حمایتی شما مشخص شده است کار کنید

در همان بخش، در یک کار دوم در همان سطح به عنوان کار اصلی خود و تا 20 ساعت در هفته کار کنید

یک کار داوطلبانه انجام دهید

خانواده خود را به انگلستان ببرید

از انگلستان به کشور دیگری سفر کنید و به انگلستان برگردید

از بودجه دولتی نمی توانید بهره مند شوید

نمیتوانید بیش از 10٪ از سهام حامی خود را داشته باشید * مگر اینکه بیش از 159،600 پوند در سال کسب کنیدبرای درخواست ویزای تیر 5* روحانیان ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنیدقبل از شروع کار در انگلستان، به یک حامی مالی نیاز دارید که به شما یک گواهی حمایتی بدهد گواهی حمایتی حاوی شماره مرجع، اطلاعات مربوط به کسب و کار و اطلاعات شخصی شما است. این یک گواهی واقعی یا سند کاغذی نیست. اسپانسر شما شماره مرجع مدارک حمایتی را به شما می دهد. این سند به مدت 3 ماه پس از اینکه شما داده شد معتبر است. شما همچنین باید در مورد برخی از اطلاعات دیگر که به شما در استفاده از درخواست ویزا کمک می کند اطلاع داشته باشید. مانند حقوق دریافتیبرای این که نشان دهید توانایی مالی گذراندن زندگی خود را دارید باید90 روز قبل 945 پوند در حساب بانکی دارنده ویزای تیر 5 باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بماند. اگر حامی شما که برگه حمایت از او گرفته اید مورد تایید باشد و دربرگه ابراز کند که خرج شما را بر عهده می گیرد و طی اقامت شما درخواست کمک نخواهید کرد، به 945 پوند نیاز نخواهید داشتدر صورت درخواست برای ویزای تیر 5 روحانیان ممکن است لازم باشد که دانش زبان انگلیسی خود را ثابت کنید. برای این

گرفتن حداقل 4.0 امتیاز از آیلتس برای خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن

لازم است یک مدرک تحصیلی به زبان انگلیسی که معادل مدرک لیسانس، مدرک یا PhD در انگلستان است، داشته باشیدپس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت استروحانیان می توانید قبل از پایان ویزای خود درخواست تمدید کنند. ویزای موقت تیر 5 روحانیان ممکن است برای یک دوره تا 3 سال یا 14 روز بیشتر از دوره مشخص شده در مدارک حمایتی یا حداکثر 6 سال اقامت کلی شما افزایش یابد** اگر کمتر از 20 ساعت در هفته با این ویزا کار کنید، می توانید یک کار دوم نیز انجام دهید. کار دوم شما باید یکی از مشاغل در همان سطح کار اصلی خود و در لیست کارهای کم اهمیت شغلی باشد یا باید کار خود را در یک کار داوطلبانه بدون حقوق انجام دهید. در غیر این صورت، برای اخذ ویزای جدید باید درخواست کنید و یک گواهی حمایتی جدید از کارفرمای دوم خود دریافت کنید. تا زمانی که برای اولین حامی خود شروع به کار نکنید، نمی توانید درخواست یک ویزای جدید بدهید. تا زمانی که درخواست ویزای شما تایید نشده باشد، نمیتوانید با حامی دوم خود کار کنیدمدارک لازم برای ویزای کار موقت - تیر 5* روحانیان

گواهی حمایتی برای کار

یک نتیجه آزمون معتبر انگلیسی

پس انداز شخصی شما در انگلیس

گذرنامه معتبر

سفر ها در 5 سال گذشته موجود در گذرنامه

ترجمه تایید شده از مدارک غیر انگلیسیویزای خانوادگی تیر 5* روحانیان

بستگان صاحب ویزای تیر5 نیز ممکن است برای این ویزا درخواست کنند * اعضای خانواده

این افراد

همسر دارنده ویزای تیر 5

کودکان زیر 18 سال دارنده ویزای تیر 5

کودکان بالای 18 سال دارنده ویزای تیر 5 * اگر در انگلستان هستندمتقاضیان این نوع ویزای تیر 5 باید درخواست ویزای کسانی که مسئولیت شان بر عهده اوست را با درخواست ویزای خود ارائه دهد. دارنده ویزای تیر 5 بایستی ثابت کند که در طول زندگی خود در انگلستان از وابستگانش پشتیبانی می کند. هر عضو خانواده باید صرف نظر از این که آیا او با دارنده ویزای تیر 5 یا تنها درخواست میدهد، 630 پوند اندوخته داشته باشد،. علاوه بر945 پوندکه باید در صاحب ویزا موجود باشد. باید90 روز قبل 945 پوند در حساب بانکی تک تک اعضا یا دارنده ویزای تیر 5 باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بماندبرای درخواست ویزای خانوادگی تیر 5* روحانیان ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنید

پس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت است

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا