online site builder

ویزای موقت کار در انگیس برای کار خیر تیر۵

مرکز ویزا

ویزای کار موقت - تیر5 * کارهای خیر

این برای افرادی است که داوطلبانه برای کار در برخی از موسسات خیریه بدون دریافت حقوق داوطلب می شوند. این کار باید به طور مستقیم با کار سازمان حمایت کننده شما مرتبط باشد. برای درخواست این نوع ویزا، شما باید گواهینامه حمایت مالی از یک موسسه خیریه حامی تیر5 داشته باشید

اولین تاریخی که می توانید برای ویزای تیر 5 درخواست کنید، 3 ماه قبل از تاریخ شروع کار خیری است که در بریتانیا کار خواهید کرد.این تاریخ در سند حمایت مالی ذکر می شود

حداکثر 12 ماه با ویزای موقت تیر5 برای کارهای خیر می توانید در انگلستان بمانید. . اگر دوره دیگری در توافقنامه حمایتی شما وجود داشته باشد و به تاریخ اتمام آن 28 روز اضافه شود باز هم از 12 ماه کمتر باشد، مدت اقامت تان همان در نظر گرفته می شوداولين تاريخ رفتن به انگليس پس از اخذ ويزای تیر 5 ، 14 روز قبل از تاريخ شروع کار شما استکارهایی که می توانید با ویزای تیر 5 کارهای خیر انگلیس انجام دهید

تحصیل کنید *برای بعضی از دوره ها ممکن است گواهی مدارک تصویب تدریسی علمی نیاز باشد

برای کارفرمای خود که در قرارداد حمایتی شما مشخص شده است کار کنید

حداکثر تا 20 ساعت در هفته می توانید کار کنید که در لیست کارهای کم اهمیت شغلی است

در همان بخش، در یک کار دوم در همان سطح به عنوان کار اصلی خود و تا 20 ساعت در هفته کار کنید

خانواده خود را به انگلستان ببریدکارهایی که نمی توانید با ویزای تیر 5 کارهای خیر انگلیس انجام دهید

برای کاری که انجام میدهید پول دریافت کنید

یک کار دائمی داشته باشید

از بودجه دولتی نمی توانید بهره مند شویدبرای این که نشان دهید توانایی مالی گذراندن زندگی خود را دارید باید90 روز قبل 945 پوند در حساب بانکی دارنده ویزای تیر 5 باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بماند. اگر حامی شما که برگه حمایت از او گرفته اید مورد تایید باشد و دربرگه ابراز کند که خرج شما را بر عهده می گیرد و طی اقامت شما درخواست کمک نخواهید کرد، به 945 پوند نیاز نخواهید داشتبرای درخواست ویزای تیر 5* کارهای خیر ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنیدگواهی حمایت مالی

قبل از شروع کار در انگلستان، به یک حامی مالی نیاز دارید که به شما یک گواهی حمایتی بدهد گواهی حمایتی حاوی شماره مرجع، اطلاعات مربوط به کسب و کار و اطلاعات شخصی شما است. این یک گواهی واقعی یا سند کاغذی نیست. اسپانسر شما شماره مرجع مدارک حمایتی را به شما می دهد. این سند به مدت 3 ماه پس از اینکه شما داده شد معتبر است. شما همچنین باید در مورد برخی از اطلاعات دیگر که به شما در استفاده از درخواست ویزا کمک می کند اطلاع داشته باشید. مانند حقوق دریافتیبرای ویزای تیر 5 کارهای خیر قبل از اتمام ویزای خود درخواست تمدید بدهید. می توانید ویزای تیر 5 خود را تا 12 ماه یا 14 روزبیشتر برای زمان مشخص شده در مدارک حمایتی، هر کدام کوتاه ترباشد، تمدید کنیدپس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت استمدارک لازم برای ویزای کار موقت - تیر 5* کارهای خیر


گذرنامه معتبر

شواهدی که نشان دهد در طول زندگی خود در انگلستان می توانید زندگی کنید* مبلغی که باید90 روز قبل از درخواست شما و حداقل 90 روز در حسابتان باقی بماند 945 پوند است

ترجمه تایید شده از مدارک غیر انگلیسیویزا برای اعضای خانواده ویزای تیر 5 * کارهای خیر

بستگان صاحب ویزای تیر5 نیز ممکن است برای این ویزا درخواست کنند * اعضای خانواده

این افراد

همسر دارنده ویزای تیر 5

کودکان زیر 18 سال دارنده ویزای تیر 5

کودکان بالای 18 سال دارنده ویزای تیر 5 * اگر در انگلستان هستندمتقاضیان این نوع ویزای تیر 5 باید درخواست ویزای کسانی که مسئولیت شان بر عهده اوست را با درخواست ویزای خود ارائه دهد. دارنده ویزای تیر 5 بایستی ثابت کند که در طول زندگی خود در انگلستان از وابستگانش پشتیبانی می کند. هر عضو خانواده باید صرف نظر از این که آیا او با دارنده ویزای تیر 2 یا تنها درخواست میدهد، 630 پوند اندوخته داشته باشد،. علاوه بر945 پوندکه باید در صاحب ویزا موجود باشد. باید90 روز قبل 945 پوند در حساب بانکی تک تک اعضا یا دارنده ویزای تیر 2 باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بماندبرای درخواست ویزای خانوادگی تیر 5* کارهای خیر ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنید

پس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت است

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا