site design templates

ویزای موقت کار در انگیس بین المللی تیر۵

مرکز ویزا

ویزای کار موقت -تیر5* توافقنامه بین المللی

اگر قراردادی در انگلیس برای کار بر اساس قوانین بین المللی حقوق دارید *به عنوان مثال برای کار کردن برای دولت یا به عنوان یک کارمند خانه در یک خانه دیپلماتیک* برای این نوع ویزا اقدام کنیدقبل از شروع کار در انگلستان، به یک حامی مالی نیاز دارید که به شما یک گواهی حمایتی بدهد گواهی حمایتی حاوی شماره مرجع، اطلاعات مربوط به کسب و کار و اطلاعات شخصی شما است. این یک گواهی واقعی یا سند کاغذی نیست. اسپانسر شما شماره مرجع مدارک حمایتی را به شما می دهد. این سند به مدت 3 ماه پس از اینکه شما داده شد معتبر است. شما همچنین باید در مورد برخی از اطلاعات دیگر که به شما در استفاده از درخواست ویزا کمک می کند اطلاع داشته باشید. مانند حقوق دریافتی3 ماه قبل از اینکه به انگلستان سفر کنید، می توانید برای ویزای تیر 5 درخواست کنید. ظرف مدت 3 هفته از تصمیم مثبت یا منفی در مورد درخواست ویزا مطلع خواهید شددر بیشتر موارد، با ویزای تیر 5 توافقنامه بین المللی بریتانیا، حداکثر دوره ای که می توانید بمانید 2 سال یا 28 روز بیشتر از زمان مشخص شده در سند حمایت مالی است. *هر کدام کوتاه تر استدر برخی موارد، ممکن است در مدت 12 ماه به مدت 6 ماه یا 14 روز بیشتر از دوره مشخص شده در انگلیس اقامت داشته باشید، هر کدام کوتاهتر استاگر کار شما زود در انگلیس به پایان برسد، ممکن است از شما خواسته شود که در عرض 60 روز کشور را ترک کنید. اگراز اعتبار ویزا کمتر از 60 روزمانده باشد، ممکن است مجبور شوید انگلیس را ترک کنیدکارهایی که می توانید با ویزای تیر 5 توافقنامه بین المللی انگلیس انجام دهید

تحصیل کنید *برای بعضی از دوره ها ممکن است گواهی مدارک تصویب تدریسی علمی نیاز باشد

برای کارفرمای خود که در قرارداد حمایتی شما مشخص شده است کار کنید

حداکثر تا 20 ساعت در هفته می توانید کار کنید که در لیست کارهای کم اهمیت شغلی است

در همان بخش، در یک کار دوم در همان سطح به عنوان کار اصلی خود و تا 20 ساعت در هفته کار کنید

خانواده خود را به انگلستان ببرید

از انگلستان به کشور دیگری سفر کنید و به انگلستان برگردید

از بودجه دولتی نمی توانید بهره مند شوید

تا وقتی ویزای تان تایید نشده باشد نمی توانید شروع به کار کنیدبرای درخواست ویزای تیر 5* توافقنامه بین المللی ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنید. پس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت استمتقاضیان این نوع ویزای تیر 5 باید درخواست ویزای کسانی که مسئولیت شان بر عهده اوست را با درخواست ویزای خود ارائه دهد. دارنده ویزای تیر 5 بایستی ثابت کند که در طول زندگی خود در انگلستان از وابستگانش پشتیبانی می کند. هر عضو خانواده باید صرف نظر از این که آیا او با دارنده ویزای تیر 5 یا تنها درخواست میدهد، 630 پوند اندوخته داشته باشد،. علاوه بر945 پوندکه باید در صاحب ویزا موجود باشد. باید90 روز قبل 945 پوند در حساب بانکی تک تک اعضا یا دارنده ویزای تیر 5 باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بمانداگر حامی شما که برگه حمایت از او گرفته اید مورد تایید باشد و دربرگه ابراز کند که خرج شما را بر عهده می گیرد و طی اقامت شما درخواست کمک نخواهید کرد، به 945 پوند نیاز نخواهید داشتقبل از شروع کار در انگلستان، به یک حامی مالی نیاز دارید که به شما یک گواهی حمایتی بدهد گواهی حمایتی حاوی شماره مرجع، اطلاعات مربوط به کسب و کار و اطلاعات شخصی شما است. این یک گواهی واقعی یا سند کاغذی نیست. اسپانسر شما شماره مرجع مدارک حمایتی را به شما می دهد. این سند به مدت 3 ماه پس از اینکه شما داده شد معتبر است. شما همچنین باید در مورد برخی از اطلاعات دیگر که به شما در استفاده از درخواست ویزا کمک می کند اطلاع داشته باشید. مانند حقوق دریافتیمشاغل پوشش داده شده در حقوق بین المللی چیست؟

کار شما در انگلستان باید هر کدام از موارد زیر باشدتحت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات * جی ای تی اس

در محدوده توافقنامه های مشابه بین انگلیس و کشورهای دیگر

برای یک دولت خارجی یا سازمان بین المللی

در یک خانواده دیپلماتیک یا در کار یک کارمند سازمان بین المللی

قبل از اتمام ویزا خود برای تمدید ویزای تیر 5 توافقنامه بین المللی می توانید درخواست دهید. ویزای خود را تا حداکثر 6 سال وهر بار 2 سال می توانید تمدید کنید

اگر دریک خانه دیپلماتیک خدمت می کنید و در تاریخ 5 آوریل در سال 2012 یا بعد از درخواست ویزا داده اید و حداکثرزمان اقامت شما 5 سال و یا تا زمانی که کارفرمایتان به کشور دیگر انتقال یابد، خواهد بود

اگر یک ارائه کننده خدمات قراردادی یا حرفه ای مستقل هستید - فقط می توانید حداکثر 6 ماه در یک دوره 12 ماهه در بریتانیا بمانیدمدارک لازم برای ویزای کار موقت - تیر 5* توافقنامه بین المللی

گذرنامه معتبر

شواهدی که نشان دهد در طول زندگی خود در انگلستان می توانید زندگی کنید* مبلغی که باید90 روز قبل از درخواست شما و حداقل 90 روز در حسابتان باقی بماند 945 پوند است

ترجمه تایید شده از مدارک غیر انگلیسی

ویزای خانوادگی تیر 5* توافقنامه بین المللی

بستگان صاحب ویزای تیر5 نیز ممکن است برای این ویزا درخواست کنند * اعضای خانواده

این افراد

همسر دارنده ویزای تیر 5

کودکان زیر 18 سال دارنده ویزای تیر 5

کودکان بالای 18 سال دارنده ویزای تیر 5 * اگر در انگلستان هستندمتقاضیان این نوع ویزای تیر 5 باید درخواست ویزای کسانی که مسئولیت شان بر عهده اوست را با درخواست ویزای خود ارائه دهد. دارنده ویزای تیر 5 بایستی ثابت کند که در طول زندگی خود در انگلستان از وابستگانش پشتیبانی می کند. هر عضو خانواده باید صرف نظر از این که آیا او با دارنده ویزای تیر 5 یا تنها درخواست میدهد، 630 پوند اندوخته داشته باشد،. علاوه بر945 پوندکه باید در صاحب ویزا موجود باشد. باید90 روز قبل 945 پوند در حساب بانکی تک تک اعضا یا دارنده ویزای تیر 5 باشد و برای حداقل 90 روزدر حساب بماندبرای درخواست ویزای خانوادگی تیر 5* توافقنامه بین المللی ، باید فرم آنلاین را تکمیل کنید و سپس به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید. به علت رد ویزا با کوچکترین اشتباه توصیه می کنیم با کارشناسان ویزا که فرم را از طرف شما تکمیل می کنند مشورت کنید

پس از تکمیل درخواست، باید در تاریخ و زمان انتصاب شده درمرکز درخواست ویزا حاضر باشید. این انتصاب برای گرفتن اطلاعات بیومتریک شما *اثر انگشت و عکس صورت است

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا