website templates

ویزای ملاقات با خانواده در کانادا

ویزای دیدار خانواده کانادا

ویزای دیدار خانواده کانادا

کسانی که می خواهند یکی از اعضای خانواده خود را در کانادا ملاقات کنند می توانند برای ویزای بازدید خانواده اقدام کنند. متقاضی باید یک دعوت نامه از یک عضو خانواده ساکن در کانادا که شهروند کاناداست و یا اجازه اقامت دارد گرفته و به مدارک خود اضافه کند
برای درخواست ویزای دیدار خانواده ، باید ثابت کنیدکه تمام الزامات قانون مهاجرت کانادا و پناهندگی را برآورده کرده و به طور موقت در کانادا اقامت خواهید کرد و در پایان سفر خود به کشور خود بازخواهید گشت و می توانید هزینه های شخصی و هزینه های اعضای خانواده خود را در طول سفر پوشش دهید. همچنین باید تعهدی مبنی بر اینکه که قصد ندارید در کانادا کار کنید، به قوانین کانادا احترام می گذارید، امنیت کشور را تهدید نمی کنید و در صورت درخواست معاینه پزشکی انجام می دهید، بدهید
منظور از اعضای خانواده همسر و فرزندانی است که مسئولیت نگهداری از آنها را دارید. فرزندان باید کمتر از 19 سال سن داشته و ازدواج نکرده باشند. برای اینکه فرزند بالای 19 سال تحت حمایت باشد باید به دلیل مشکل جسمی یا روحی نتواند خود را از لحاظ مالی تامین کند
می توانید از طریق کارشناسان ویزای کانادا ما برای ویزای دیدار خانواده اقدام کنید. از طریق شماره های تماس یا آدرس ایمیل، تمام اطلاعات مربوط به لیست مدارک و پروسه های درخواست با توجه به وضعیت خود را از کارشناسان بدون هیچ هزینه ای درخواست کنید

مدارک مورد نیاز ویزای کانادا

سوپر ویزای والدین

در ویزای دیدار خانواده، برای والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که فرزند یا نوه آنها شهروندی یا اجازه اقامت کانادا دارند، امتیازی داده می شود و به این ویزا سوپر ویزای والدین گفته می شود. برای اینکه با این ویزا به کانادا سفر کنید، باید مادر یا پدر یا پدربزرگ یا مادربزرگی باشید که فرزند یا نوه تان اجازه اقامت کانادا داشته باشد. برای فرزندان یا نوه های دیگر که پدر، مادر ، پدر بزرگ یا مادربزرگ مسئولیت نگه داری آنها را دارند، مراجعهبرای این نوع ویزا ممکن نیست و باید برای ویزای توریستی اقدام کنند. علاوه بر این، شرایط کلی که برای تمام ویزاهای کانادا ضروری است باید اجرا شود
والدین و پدربزرگ و مادربزرگ هایی که با سوپر ویزای والدین خود به کانادا خواهند رفت، باید در زمان مراجعه برای ویزا شرایط خاصی را به جا آورند. کارکنانی که تصمیم به صدور ویزا می گیرند، باید متقاعد شوند که متقاضیان ویزا در پایان سفر خود کانادا را ترک خواهند کرد. در نتیجه، وابستگی متقاضیان با کشورشان، هدف سفر، خانواده های آنها و وضعیت مالی آنها، وضعیت اقتصادی آنها و ثبات سیاسی کشور آنها، و مهمتر از همه، دعوت فرزندان و نوه ها اهمیت دارد
:والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی که درخواست پویزای دیدار خانواده می کنند
-یک نامه دعوت نامه مبنی بر این که ازطرف فرزند یا نوه ها که در کانادا زندگی می کنند از لحاظ مالی پشتیبانی می شوند، دریافت کنند
-بیمه درمانی حداقل یک ساله کانادا داشته باشند و این زمان تمام مدت اقامت شان در کانادا را پوشش دهد
-یک معاینه مهاجرتی تایید شده از طرف مرکز درخواست ویزا داشته باشند
فرزندان یا نوه ها باید درآمد بالاتر از حداقل دستمزد طبق قانون کانادا داشته باشند. برای این ، ممکن است لازم باشد ادله مالیاتی خود، اظهار نامه کار و اطلاعات حقوق و دستمزد از محل کار، مدارکی درمورد حق بیمه، سند نشان دهنده درآمد سالانه و مدرک دیگر منابع درآمد را ارائه دهند
همچنین والدین باید هر گونه مدرکی که روابط خویشاوندی را با فرزندان یا نوه ها تضمین می کند در زمان درخواست ارائه دهند
بیمه درمانی ارائه شده باید یک بیمه درمانی با ارزش حداقل 100.000 دلار آمریکا باشد که شامل بستری شدن و بازگشت به کشور باشد و برای ورودبه کانادا معتبر باشد. همچنین ممکن است برای ارائه اثر انگشت و عکس در تاریخ تعیین شده توسط کنسولگری به مصاحبه دعوت شوید

مدارک درخواست ویزای دیدار با خانواده

تقاضا نامه ویزا به زبان انگلیسی *خطاب به سفارت کانادا
خلاصه حساب برای 3 ماه گذشته *نشان دادن حرکات حساب با حداقل20 میلیون تومان باامضا و مهر بانک
فتوکپی اجاره، سند،گواهینامه *در صورت وجود
کپی گواهی ازدواج *در صورت وجود
کپی کارت شناسائی
عکس *به روز، پس زمینه سفید
گذرنامه *با اعتبار حداقل 1 سال پس از سفر شما به کانادا
کارت شناسایی با شناسه کارت
اطلاعات خانواده و آدرس
فرم درخواست ویزای کانادا
فرم اطلاعات خانواده

:مدارک مورد درخواست از دعوت کننده

       دعوت نامه شامل آدرس و تمام اطلاعات تماس دعوت کننده به کانادا باشد. باید امضا شود. اسکن و ایمیل شود

گذرنامه کانادا، فتوکپی هویت کانادا، فتوکپی اجازه اقامت دعوت کننده

اطلاعات حقوق و دستمزد و خلاصه حساب 3 ماه گذشته اگر شخص دعوت کننده هزینه ها را متقبل خواهد شد

مدارک مورد نیاز برای ویزای دیدار خانواده طبق وضعیت درخواست کننده


اگر مالک شرکت باشد

کپی سند ثبت شرکت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه
صورت حساب بانکی 3 ماه اخیر *حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

کارمند دولتی باشد

مجوز کار *مهر و موم شده و گرفته شده از موسسه وابسته به شخص
کپی کارت شناسایی کاری
حقوق و دستمزد *3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده


 دکتر، وکیل، تاجر باشد

پروانه فعالیت *دریافت شده در 3 ماه اخیر
اسناد به روز شرکت *روزنامه رسمی ثبت شرکت ، امضا دیجیتال ، فتوکپی از فیش مالیاتی
فتوکپی کارت شناسایی فعالیت شغلی
بیمه شروع به کار
حقوق و دستمزد * یکماهه اخیر بهمراه مهر و امضا

کارمند با سابقه بیمه باشد

اسناد به روز شرکت *اصل گواهی فعالیت، فتوکپی از فیش مالیاتی، امضا دیجیتال ، فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
برگه شروع به کار
حقوق و دستمزد *3 ماه گذشته، امضا شده
صورت حساب بانکی 3 ماه اخیر *حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود


بازنشسته باشد

کپی کارت بازنشستگی *در صورت داشتن
برگه حقوق دریافت شده از موسسه بازنشستگی *امضا شده
بیانیه بانکی 3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی 3 ماه اخیر *حداقل مانده حساب 20 میلیون تومان باشد. رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود


دانش آموز یا دانشجو باشد

برگه دانشجویی *به روز، اصلی
رضایت نامه *اصل اسناد محضری که مادر و پدر هر دو امضا می کنند

نکات مهم در رابطه با ویزای کانادا

برنامه خود را حداقل باید چند هفته قبل از تاریخ سفر خود تعیین کنید تا درخواست شما قبل تاریخ سفر شما تکمیل شود
ازتاریخ 31 ژوئیه 2018 اثر انگشت الزامی است. اگر پرونده خود را ارسال کنید یا آن را به نزدیکترین دفتر ما بفرستید، وقت خود را دریافت می کنید و مشاورین ویزا شما را درمورد قرار ملاقات شما مطلع می سازند
از اسناد جعلی در مراجعه خود استفاده نکنید و در هر مرحله از درخواست خود اطلاعات نادرست ارائه نکنید
کنسولگری کانادا ممکن است با متقاضی برای مصاحبه تماس بگیرد یا مدارک اضافی را در صورت نیاز درخواست کند
تصمیم نهایی در مورد درخواست شما در اختیار کنسولگری کانادا است. لطفا توجه داشته باشید که اگر درخواست ویزای توریستی کانادا رد شود، حق ندارید درخواست تجدیدنظر کنید. با این حال، در این مورد، می توانید برای ویزا دوباره درخواست کنید
می توانید با کارشناسان ویزای کانادای ما با شماره تماس و یا آدرس ایمیل تماس بگیرید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا