html5 templates

ویزای توریستی انگلیس


مرکز ویزا

ویزای توریستی انگلیس

اگر برای گردشگری ،دیدار خانواده و دوستان ، شرکت در فعالیت های تجاری، ورزشی و یا پزشکی و درمانی، به انگلیس سفر می کنید نوع ویزایی که شما باید برای آن اقدام کنید، یک ویزای استاندارد بازدید کننده است

ویزای استاندارد بازدید کننده، شامل ویزاهای زیر است
ویزای دیدار باخانواده
ویزای توریستی
ویزا برای دانشگاهیان، پزشکان و دندانپزشکان
ویزای تجاری
ویزای بازدید کننده ورزشکار
ویزای بازدید کننده هنرمند
ویزای درمان ویژه پزشکی

برای یک ویزای استاندارد بازدید کننده حداکثر از 3 ماه قبل از سفر به انگلستان می توانید درخواست کنید. در عرض سه هفته از تصمیم مثبت یا منفی در مورد درخواست ویزای خود مطلع خواهید شد
با یک ویزای استاندارد بازدید کننده ، معمولا می توانید 6 ماه در انگلیس بمانید. کسانی که برای درمان ویژه پزشکی به انگلیس می روند، 11 ماه ، و کسانی که برای تحقیق و مطالعه می روند 12 ماه می توانند در انگلیس اقامت کنند. همچنین اگر به طور منظم یا به مدت طولانی به انگلیس سفرمی کنید برای ویزای 2، 5 ساله درخواست دهید. با هر ورود به انگلیس حداکثر 6 ماه می توانید اقامت کنید
برای درخواست ویزای توریستی و یا تجاری انگلیس، باید فرم آنلاین را به طور کامل تکمیل کنید و سپس ازیک مرکز مراجعه ویزای معتبر و تایید شده وقت بگیرید. به علت اینکه کوچکترین اشتباه منجر به رد ویزا خواهد شد، توصیه می کنیم برای اینکه تمامی مراحل تقاضای ویزا بدون نقص انجام گیرد با متخصصان مرکز ویزا مشاوره کنید

مدارک لازم جهت اخذ ویزای انگلیس

در تقاضای ویزا موارد زیر را ثابت کنید

در پایان سفر انگلستان را ترک کنید
در طول سفراز خود و وابستگان خود مراقبت کنید
هزینه بازگشت یا سایر هزینه های مربوط به سفر خود را می توانید پرداخت کنید
اثباتی از کار یا فعالیت های دیگری که مایل به انجام آن هستید، ارائه دهید

اگر مایل به درخواست ویزای طولانی مدت هستید

باید این که به طور مداوم به انگلیس می روید
در حالی ویزای شما معتبر است، دلیل شما برای سفر به انگلیس تغییر کرده باشد
و این که در پایان هر سفرانگلیس را ترک خواهید کرد را باید ثابت کنید

اگر ویزای تحصیلی یا آکادمیک انگلیس را درخواست کنید، میتوانید تا 12 ماه در انگلیس بمانید. و باید اطمینان حاصل کنید که در حوزه تخصص تان، توسط سازمان منسوب مجاز و برای یکی از موارد زیر بازدید می کنید:
شرکت در یک برنامه تبادل دانشجو که در انگلیس نیز معتبر است
تحقیق شخصی خود را انجام دهید
مشارکت در تحقیق، آموزش وبرنامه بالینی شخص دیگر

اگر درخواست ویزای انگلیس برای یک درمان ویژه پزشکی دارید،

یک بیماری دارید که نیاز به مشاوره یا درمان ویژه در انگلیس دارد
این که برای معاینه یا درمان هزینه را پرداخت کرده اید
شما برای درمان خود پول کافی دارید، می توانید خود را بدون استفاده از بودجه عمومی هزینه درمان و رفت و برگشت سفر خود را بپردازید
پس از اتمام درمان شما یا زمانی که ویزای شما به پایان می رسد بازگردید
ثابت کنید که شما یک بیماری واگیر دار که برای سلامت عمومی خطر دارد نداشته باشید

اگر درخواست ویزای انگلیس برای اهدای عضو دارید
اهدا به شخصی از اعضای خانواده از جمله خواهر، برادر یا والدین که از لحاظ ژنتیکی ارتباط دارید
اهدا به شخصی که ارتباط نزدیک دارید مثل همسریا دوست تان
باید ثابت کنید شخصی که به او اهدای عضو خواهید کرد به طور قانونی مجاز به حضوردر انگلستان باشد

افراد زیر 18 سال در صورت رعایت موارد زیر میتوانند بدون والدین یا سرپرست به انگلیس سفر کنند
رضایت و اجازه کتبی از والدین یا سرپرست
اطلاعات کامل تماس با والدین
مدرک مبنی برداشتن مکان برای اقامت در طول سفرو اطلاعات شخصی که کنار او اقامت خواهید داشت از جمله نام و تاریخ تولد ، ارتباط تان با آن شخص، آدرس و اجازه برای اقامت و مراقبت آن شخص از شما در طول سفر

افراد زیر 18 سال که همراه یک شخص بالغ سفر می کنند
اگر شخص والدین شما نباشد، باید در درخواست خود راجع به شخص اطلاعات بدهید
اگر اسم همراه تان در ویزا باشد ولی با او سفر نکنید با ورودتان به انگلیس ممانعت می شود
در درخواست ویزا حد اکثر می توانید 2 نفر شخص بالغ را ذکر کنید و حد اقل با یکی از آن ها باید سفر کنید
شخص بالغ می تواند همزمان با شما درخواست ویزا بدهد ولی هر درخواست جداگانه ارزیابی خواهد شد

پس از تکمیل درخواست، باید در روز و ساعت مشخص شده برای ملاقات حضور داشته باشید. این ملاقات برای انگشت نگاری و عکس است
ویزای استاندارد بازدید کننده، حداکثر 6ماهه خواهد بود، به این معنی که اگر ویزای 3ماهه دارید میتوانید برای بیشتر کردن زمان آن تا 6 ماه اقدام کنید و این درخواست را باید قبل از پایان یافتن اعتبار ویزا بدهید

اگر ویزای بازدیدکننده را برای یک درمان خاص پزشکی گرفته باشید می توانید برای تمدید ویزا برای 6 ماه اضافه اقدام کنید، بدین منظور
باید تمامی هزینه های درمان را پرداخت کرده باشید
شرایط پرداخت هزینه های آتی درمان را داشته باشید
تمامی شرایط لازم برای ویزا را داشته باشید
در انگلیس یک پزشک قانونی و یا مشاور NHS داشته باشید
باید یک نامه رسمی از پزشک خود شامل دستورالعمل های مربوط به درمان شما، مدت زمان درمان و جزئیات پیشرفت درمان خود را ارائه دهید

اخذ سریع ویزای انگلیس

مدارک لازم برای ویزای توریستی انگلیس

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - مالک یا شرکای شرکت
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
 پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
اسناد به روز شرکت *اصل گواهی فعالیت، فتوکپی از فیش مالیاتی، امضا دیجیتال ، فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
اسناد بیمه کارکنان
گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *  رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
کپی  اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده


مدارک لازم برای ویزای انگلیس - شغل آزاد با سابقه بیمه
ارائه ی پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
اسناد به روز شرکت *اصل گواهی فعالیت، فتوکپی از فیش مالیاتی، امضا دیجیتال ، فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
زمان تعیین شده شروع کار در اداره بیمه
حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
گردش 6 ماه آخر حساب بانکی * حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
کپی اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - کارمندان دولتی
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
 ارائه ی پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
مجوز کار *مهر و موم شده و گرفته شده از موسسه
کپی کارت شناسایی کاری
حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
گردش 6 ماه آخر حساب بانکی* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *  رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
کپی اصل و ترجمه شناسنامه

مدارک لازم برای ویزای انگلیس – بازنشستگان
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار  و پاسپورت قدیمی
کپی اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
کپی کارت بازنشستگی 
بیانیه بانکی: 3 ماهه اخیرو دریافت شده از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی را نشان دهد همراه با تصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی شخصی: 6ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - خانم خانه دار
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
کپی اصل و ترجمه شناسنامه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
سند ازدواج
حمایت کننده مالی

حمایت کننده مالی بازنشسته باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
کپی کارت بازنشستگی 
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر * حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت 
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی صاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد
برگه کار
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

برای نمونه نامه درخواست اخذ ویزای توریستی انگلیس

مدارک مورد نیاز ویزای دانشجویی انگلیس

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار  و پاسپورت قدیمی
برگه دانشجویی
رضایت نامه: اصل اسناد محضری اگر سن زیر 18 سال باشد
حمایت کننده مالی: اطلاعات مالی و کاری فردی که هزینه ها را تقبل می کند
کپی اصل و ترجمه شناسنامه
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات افراد خانواده

حمایت کننده مالی بازنشسته باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
کپی کارت بازنشستگی 
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
حمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت 
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی صاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد
برگه کار
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشد

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا