create a site

ویزای تحصیلی و تبادلی آمریکا

تحصیل - تبادل آمریکا

ویزای تحصیلی و تبادلی

شخصی که برای مطالعه به امریکا خواهد رفت، پس از پذیرفته شدن در یک برنامه آموزشی باید از طریق سیستم آنلاین درخواست ویزا دهد. اگر چه روند درخواست ویزای دانشجویی یا مسافرتی گیج كننده است، هر ساله هزاران دانش آموز ویزا دریافت می كننداول از همه، مدرسه یا دانشگاه یک فرم ارسال می کند که قبول شدن شما را در موسسه ای که توسط اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا برای ثبت نام دانش آموزان غیر مهاجر مورد تایید است تایید می کند

در تمام مراحل ، فرم درخواستی که شما به مدرسه فرستاده اید و فرم آی 20 که مدرسه برای شما فرستاده ، نام و املای کلمه به کلمه با اطلاعات موجود در گذرنامه باید یکسان باشد. در غیر این صورت تمامی مراحل را باید دوباره انجام دهیدبرای ویزای دانشجویی باید از طریق سیستم آنلاین وقت مصاحبه گرفته وبا توجه به نوع ویزا هزینه آن را بپردازید. طبق مقررات، حد اکثرمی توانید از 120 روز قبل از تاریخ موجود در فرم آی 20 درخواست دهید. برای ویزای تبادلی می توانید از هر تاریخ قبل از تاریخ فرم دی اس 2019 درخواست دهید. دراین نوع ویزاها به دلیل زیاد بودن درخواست در دوره های خاصی ممکن است وقت مصاحبه برای زمان دیرتری داده شود پس در اسرع وقت درخواست خود را انجام دهید. اگر در آخرین روزها اقدام کنید و بلیط خود را خریداری کرده اید، ممکن است پروازخود را ازدست بدهیدشما می توانید با متخصصین ویزا برای تمام اطلاعاتی که برای یک مصاحبه ویزای دانشجویی ایالات متحده و برای همه درخواست های ویزا نیاز دارید تماس بگیریدمدارک لازم برای روادید دانشجویی و تبادل دانشجوی آمریکا

ترجمه شناسنامه و کارت ملی همراه با اصل مدارک

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار همراه با پاسپورت های قبلی

دو عدد عکس 5*5 با زمینه سفید

سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

فرم درخواست ویزا به انگلیسی

پرکردن آنلاین فرم دی اس - 160

فرم آی - 20

فرم آی – 539

فیش پرداختی آی – 901

مدرک و ریز نمرات

برگه نشان دهنده مهارت زبان هم چون تافل، ایلتس و جی-ار-ایبرگه ای که نمره مهارت زبان انگلیسی شما را نشان می دهد بسیار مهم استنکته مهم دیگ این است که یک حامی مالی داشته باشید که تمامی هزینه های شما را در طول تحصیل متقبل شودمدارک لازم برای حامی مالی دانشجوصاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیبازنشسته باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود

کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند شرکت باشد

برگه کار

مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشد

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا