how to build a website

ویزای تحصیلی آمریکا

روادید تحصیلی دانشجویی آمریکا

ویزای تحصیلی آمریکا اف-1 و ام-1

زمینه های تحصیلی اجباری برای ویزای تحصیلی آمریکا

یک شهروند خارجی که مایل به سفر به ایالات متحده است، باید یک ویزای غیرمهاجرتی یا دائمی برای سفر خود بگیرد. برای تحصیل در ایالات متحده، باید ویزای دانشجویی داشته باشید. نوع ویزای درخواستی تان را مدرسه یا دانشگاهی که در آن تحصیل خواهید کرد مشخص می کندزمینه های تحصیلی ویزای اف-1

کالج یا دانشگاه

دبیرستان

مدرسه خصوصی ابتدائی

مدرسه دینی

هنرستان هنرهای زیبا

سایر نهادهای علمی، از جمله برنامه آموزشی زبانزمینه های تحصیلی ویزای ام -1

آموزش حرفه ای یا سایر موسسات غیر آکادمیک غیر از برنامه آموزشی زبان

برای آموزش و کلاس های کوتاه مدت غیر آکادمیک وتفریحی، یک ویزای توریستی می تواند مناسب باشدبرای کلاس های آموزشی که در پایان رتبه بندی و مدرک دارند ویزای توریستی قابل قبول نخواهد بود و باید برای ویزای اف – 1 درخواست دهیدمی توانید با متخصصین مرکز ویزای برای درخواست ویزا دانشجویی اف-1 و ام- 1تماس بگیرید و لیست مدارک را درخواست کنید و روند دریافت ویزای خود را با کمک ما سرعت بخشیدویزای دانشجویی آمریکا چیست؟

هنگامی که در مدرسه ای آمریکا پذیرفته می شوید که قصد دارید در آن تحصیل کنید، در سیستم اطلاعات دانشجویی و تبادلی ثبت نام می کنید. باید هزینه آی- 901 را پرداخت کنید. اگر شما در مصاحبه ویزا شرکت می کنید، باید فرم آی- 20 را از مدرسه ای که ثبت نام کرده اید دریافت کنید تا به افسر کنسول ارائه دهید. اگر شریک زندگی و یا فرزندتان در طول تحصیل شما در ایالات متحده همراهتان خواهد بود در نظر داشته باشید، باید یک فرم آی- 20 فردی بگیرد، اما نیازی به پرداخت هزینه آن نیستتوصیه می کنیم که دانش آموزان برای دریافت ویزا به موقع اقدام کنند و به محض آماده کردن مدارک مورد نیاز درخواست دهندلطفا توجه داشته باشید که سفارت ایالات متحده یا کنسولگری ایالات متحده ممکن است ویزای اف-1 و ام- را تا 120 روز یا کمتر قبل از ثبت نام در موسسه آموزشی آماده کنند. در صورت درخواست ویزا بیش از 120 روز قبل از تاریخ شروع یا ثبت نام در فرم آی- 20 کنسولگری آمریکا یا سفارت آمریکا تا زمان تاریخ صدور ویزا صبر می کنندمطابق با مقررات امنیت داخلی دولت ایالات متحده، توصیه می کنیم که تمام دانشجویان تازه وارد حداقل 30 روز قبل از شروع تاریخ ثبت نام در فرم آی- 20 وارد آمریکا شوند. لطفا در هنگام برنامه ریزی سفر خود ، این تاریخ ها را در نظر داشته باشیدیک دانش آموز یا دانشجو که می خواهد زودتر از 30 روزوارد ایالات متحده شود، باید واجد شرایط دریافت ویزای توریستی باشد و ویزای توریستی بگیرد. و باید در هنگام ورود این م که برای تحصیل آمده را به مامورین مهاجرت واضح بگویدقبل از شروع هر گونه آموزش در موسسه آموزشی که در آن ثبت نام می شود، دانشجو باید با تکمیل فرم درخواست تغییر وضعیت آی-539 را تأیید کند و هزینه آن را پرداخت کند. علاوه بر این، فرم آی- 20 مورد نیاز باید به دفتر اداره امنیت داخلی ارسال شود. لطفا توجه داشته باشید که دوره آموزشی قبل از اینکه وضعیت تایید شود، نمی تواند آغاز شوددانش آموزانی که تحصیلات خود را در ایالات متحده ادامه می دهند، می توانند برای ویزای جدید هر زمان می خواهند درخواست کنند. علاوه بر این، تمام دانش آموزان، به غیر از دانش آموزانی که برای اولین بار به آمریکا می روند، می توانند در هر زمان قبل از شروع کلاس، به ایالات متحده بروندمجوز کار دانشجویی ویزای آمریکا

متقاضیانی که ویزای دانشجویی برای مشارکت در مدارس دولتی دارند اجازه کار ندارند. دیگر دانشجویان باید کار خارج از محوطه دانشگاه به حوزه آموزش و پرورش مرتبط باشد و قبل از آغاز هر کاری از مقامات رسمی موسسه اجازی بگیرندمقدمه

اگر متقاضی موسسه آموزشی خود را قبل از اولین ورود خود به ایالات متحده تغییر دهد، باید فرم آی -20 را از موسسه جدید اخذ کند و درخواست ویزای جدید دانشجویی را تکمیل کند. اگر متقاضی پس از شروع تحصیل خود موسسه آموزشی را تغییر دهد، باید با یک ویزای معتبر دانشجویی و فرم جدید آی -20 وارد ایالات متحده شودمدت اعتبارویزای دانشجویی آمریکا

برای درخواست شما برای ویزای اف-1 و ام- ، مصاحبه طی 15 روز پس از درخواست شما در کنسولگری خواهد بود. ویزای دانشجویی آمریکا معمولا ظرف 3 روز کاری پس از مصاحبه به نتیجه رسیده و گذرنامه شما توسط پست به شما ارسال می شود. این دوره ها در اولویت کنسولگری ایالات متحده است و ممکن است با توجه به شرایط تغییر کندتا زمانی که لغو نشده باشد، ویزای شما تلا پایان اعتبارش معتبر است. بنابراین، ویزای معتبر ایالات متحده در گذرنامه منقضی شده اعتبارش باقیست. اگر ویزای معتبر خود را در پاسپورت منقضی شده داشته باشید، ویزای خود را از گذرنامه خود حذف نکنید. شما باید گذرنامه جدید خود را برای پذیرش در ایالات متحده و گذرنامه منقضی شده با ویزای فعلی خود همراه داشته باشیدمدارک لازم برای روادید دانشجویی

مدارک لازم برای روادید دانشجویی و تبادل دانشجوی آمریکا

ترجمه شناسنامه و کارت ملی همراه با اصل مدارک

پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار همراه با پاسپورت های قبلی

دو عدد عکس 5*5 با زمینه سفید

سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

فرم درخواست ویزا به انگلیسی

پرکردن آنلاین فرم دی اس - 160

فرم آی - 20

فرم آی – 539

فیش پرداختی آی – 901

مدرک و ریز نمرات

برگه نشان دهنده مهارت زبان هم چون تافل، ایلتس و جی-ار-ایمدارک لازم برای حامی مالی دانشجوصاحب شرکت باشد

تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیبازنشسته باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود

کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند با سابقه بیمه باشد

تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضیکارمند شرکت باشد

برگه کار

مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشدنکات مهم درباره روادید آمریکا

تصمیم گیری در مورد درخواست های ویزا تحت نظر کنسولگری ایالات متحده خواهد بود

اگر برای درخواست ویزای خود از طریق مرکز ویزا درخواست می کنید، قرار ملاقات شما 1 روز پس از دریافت مدارک شما صورت می گیرد

کنسولگری آمریكا با توجه به تراکم كاری، ممکن است تاریخ های دیرتر تعیین كند. بنابراین، توصیه می کنیم که ویزای خود را 1 ماه قبل از سفر درخواست کنید

طبق فرآیند درخواست ویزا، اثر انگشت دیجیتال از متقاضی گرفته می شود و مصاحبه می شود

افراد بالای 14 سال باید شخصا به کنسولگری برود. مأمور ویزا هنگامی که برای مصاحبه و اثر انگشت دیجیتالی می روید، به شما کمک می کند

در صورت نیاز، کنسولگری می تواند متقاضی را برای مصاحبه جدید دعوت کند و مدارک اضافی را درخواست کند

پس از اتمام ویزا، پس از گذشت 3 روز کاری، گذرنامه خود را به نزدیکترین دفترپست ارسال کنید

تمام مراحل ویزای آمریكا را می توانید درسایت ما ببینید

در مورد سوالات در مورد ویزا می توانید با نمایندگان مرکز ویزا با تلفن و ایمیل تماس بگیرید

تایید درخواست ویزای آمریکا شما به این معنی نیست که می توانید وارد ایالات متحده شوید. مقامات در مرز گمرک ایالات متحده دارای اختیارات لازم برای ورود به ایالات متحده هستند و تصمیم می گیرند چه مدت در ایالات متحده بمانید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا