best css templates

برنامه مهاجرتی کانادا

برنامه ی مهاجرتی کانادا برای افراد واجد شرایط و شایسته

برنامه ی مهاجرتی افراد واجد شرایط و شایسته

اگر قصد دارید به کانادا به عنوان مهاجر بروید، شما می توانید به روش های مختلفی درخواست دهید. با توجه به وضعیت شغلی و وضعیتی مناسب برای خانواده، شما می توانید با انتخاب یکی از برنامه های مهاجرت، درخواست دهید

کارگران متخصص و حرفه ای

این گزینه برای افرادی است که نیازهای آموزشی و شرایط کاری را دارند و می خواهند در کانادا (بغیر از شهر کیوبک کانادا) کار کنند. افرادی که دارای تجربه و تحصیلات خاص و حرفه ای هستند و مایل به کار در کانادا (بغیر از شهر کیوبک کانادا) هستند، می توانند از طریق این گزینه اقدام کنند

شغل های واجد شرایط

کسانی که مایل به اخذ اقامت دائم در کانادا دارند، به عنوان یک حرفه ای واجد شرایط می شوند

مهاجرت تجاری

کسانی که قصد سرمایه گذاری و ایجاد کارآفرینی را در کانادا (بغیر از شهر کیوبک کانادا) داشته باشند و بخواهند کسب و کاری را شروع کنند. در رده افراد شغل آزاد، کشاورزان، ورزشکاران، هنرمندان و فرهنگیان (بغیر از شهر کیوبک کانادا) را شامل میشود

نامزد کاری برای منطقه ای

یکی از استانها یا بخش های کانادا می تواند شما را به کار در آنجا دعوت کند

کارگران و بازرگانان واجد شرایط انتخاب شده توسط شهر و منطقه کیوبک کانادا

انتخاب شما توسط حکومت و دولت کیوبک، جهت اقامت و کار در این منطقه

داشتن تجربه کار در کانادا

انتخابی برای افرادی که اخیرا در کانادا کار و زندگی کرده اند

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا