free amp templates

مدارک ویزای انگلیس

مرکز ویزا

مدارک مورد نیاز برای ویزای انگلیس

از آنجایی که ویزای انگلیس انواع زیادی دارد، برای اطلاع از ویزای مناسب خود از مشاوران مرکز ویزا از طریق ایمیل info@markazeviza.com یا تماس با شماره 00905057789555 راهنمایی بخواهید. مدارک مورد نیاز را به شما ایمیل می زنیم

همه متقاضیانی که برای ویزای انگلیس درخواست می کنند باید یک سری مدارک استاندارد معمول را آماده کنند. ما لیستی از مدارک مورد نیاز برای همه دسته بندی های ویزا را به شما ارائه می دهیم

سوالی در مورد ویزای انگلیس دارین و یا به جدیدترین لیست مدارک اعلام شده توسط کنسولگری انگلستان احتیاج دارین؟
همین الان باهامون ارتباط برقرار کنین و یا بپرسین

لیست مدارک مشترک برای ویزای انگلیس

کپی اصل و ترجمه شناسنامه
ارائه ی پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار
پاسپورت قدیمی
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
رزرو خودرو: اطلاعات رزرو ماشین مورد نظر در سفر
برگه محل اقامت: جزئیات رزرو هتل در سفر
فرم درخواست شخصی ویزا به انگلیسی

موارد فوق لیستی از مدارک مشترک برای ویزای انگلیس است. در مشاوره با کارشناسان ویزای انگلستان مدارک مورد نیاز متناسب با سفرتان را به شما ارائه می کنیم. برای درخواست ویزای تجاری یا توریستی انگلیس، باید فرم آنلاین را به طور کامل تکمیل کرده سپس ازیک مرکز درخواست ویزای معتبر وقت مراجعه بگیرید. به علت اینکه در صورت وجود کوچکترین اشتباه در درخواست، ویزا رد خواهد شد توصیه می کنیم با متخصصان ویزا مشورت کنید تا تمامی مراحل را از طرف شما بدون نقص انجام دهند

مدارک لازم برای ویزای توریستی انگلیس
مدارک لازم صاحبان شرکت برای ویزای انگلیس به شرح زیر است. این مدارک راباید آماده کرده و در کوتاهترین زمان برای ما ارسال کنید
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
اسناد به روز شرکت *اصل گواهی فعالیت، فتوکپی از فیش مالیاتی، امضا دیجیتال ، فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
اسناد بیمه کارکنان
گردش 6 ماه آخر حساب بانک* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
کپی اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - شغل آزاد با سابقه بیمه
ارائه ی پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
اسناد به روز شرکت *اصل گواهی فعالیت، فتوکپی از فیش مالیاتی، امضا دیجیتال ، فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
زمان تعیین شده شروع کار در اداره بیمه
حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
گردش 6 ماه آخر حساب بانکی * حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
کپی اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - کارمندان دولتی
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
ارائه ی پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
مجوز کار *مهر و موم شده و گرفته شده از موسسه
کپی کارت شناسایی کاری
حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
گردش 6 ماه آخر حساب بانکی* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود

مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
کپی اصل و ترجمه شناسنامه

مدارک لازم برای ویزای انگلیس – بازنشستگان
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
کپی اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی: 3 ماهه اخیرو دریافت شده از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی را نشان دهد همراه با تصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی شخصی: 6ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - خانم خانه دار
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده
کپی اصل و ترجمه شناسنامه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
سند ازدواج
حمایت کننده مالی

حمایت کننده مالی صاحب شرکت باشد
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد

برگه کار
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد

حمایت کننده مالی بازنشسته باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر * حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

مدارک لازم برای ویزای انگلیس – دانشجویان
مدارک لازم دانشجویان برای ویزای انگلیس به شرح زیر است. این مدارک راباید آماده کرده و در کوتاهترین زمان برای ما ارسال کنید
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
برگه دانشجویی
رضایت نامه: اصل اسناد محضری اگر سن زیر 18 سال باشد
حمایت کننده مالی: اطلاعات مالی و کاری فردی که هزینه ها را تقبل می کند
کپی اصل و ترجمه شناسنامه
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات افراد خانواده

حمایت کننده مالی بازنشسته باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد
برگه کار
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده باشد

حمایت کننده مالی صاحب شرکت باشد
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
صورت حساب بانکی شخصی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

مدارک لازم برای ویزای تجاری انگلیس
بیشتر مدارک خواسته شده از متقاضیان ویزای تجاری همانند مدارک ویزای توریستی است. مدارک خواسته شده برای کارهای تجاری که در انگلستان ایجاد می کنید ذکر شده است
فرم درخواست ویزا به انگلیسی* بر روی برگه شرکت خطاب به کنسولگری، امضا شده، مهر و موم شده
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
دعوتنامه تجاری* برگه شرکت انگلیسی همراه با فتوکپی پاسپورت کانادای دعوت کننده و کارت شناسایی
اسناد به روز شرکت *اصل گواهی فعالیت، فتوکپی از فیش مالیاتی، امضا دیجیتال ، فتوکپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
اسناد بیمه کارکنان
گردش 6 ماه آخر حساب بانکی* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
کپی اصل و ترجمه شناسنامه و سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات تمامی افراد خانواده

مدارک لازم برای ویزای انگلیس - شغل آزاد با سابقه بیمه
کارمندان دولتی علاوه بر مدارک بالا مدارک زیر را نیز آماده کنند
زمان تعیین شده شروع کار در اداره بیمه
حقوق و دستمزد: مربوط به 3 ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده

مدارک مورد درخواست از شرکتی که دعوت می کند
کسانی که می خواهند به صورت تجاری به انگلیس بروند، حتما باید دعوت نامه داشته باشند
دعوت نامه باید توسط یک فرد یا سازمان درانگلستان که شما را دعوت می کند آماده شود
دعوت نامه باید شامل تمام اطلاعات شخصی که قرار است با ویزای تجاری به انگلیس برود، موقعیت خود در شرکت، وضعیت شهروندی او، تمام اطلاعات مربوط به سفر خود (مانند علت و مدت زمان) و حامی مالی او باشد
دعوت نامه باید بر روی سربرگ، امضا شده و مهر شده باشد
دعوت نامه باید همراه با کپی مدارکی باشد که وضعیت شهروندی شخص دعوت کننده را نشان دهد
اگردر یک رویداد مانند نمایشگاه یا نمایشگاه شرکت خواهد کرد، دعوت نامه ، بلیط ورودی، کارت ورود و یا مدارک دیگر برای شرکت در آن نیاز است

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی انگلیس
مدارک لازم برای ویزای کوتاه مدت گذراندن دوره زبان
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
برگه دانشجویی
رضایت نامه: اصل اسناد محضری اگر سن زیر 18 سال باشد
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات افراد خانواده
کپی اصل و ترجمه شناسنامه
نامه پذیرش: نامه پذیرش از موسسه مربوطه، برنامه ساعات هفتگی درس، تاریخ شروع و پایان دوره، اطلاعات محل اقامت، اطلاعات درباره هزینه های دانشگاه و اقامت
حمایت کننده مالی: اطلاعات مالی و کاری فردی که هزینه ها را تقبل می کند

مدارک لازم برای ویزای تیرچهار
پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پاسپورت قدیمی
کپی اصل و ترجمه شناسنامه
سند ثبت احوال به همراه آدرس و مشخصات افراد خانواده
برگه دانشجویی
رضایت نامه: اصل اسناد محضری اگر سن زیر 18 سال باشد
نامه پذیرش تیر4 : مدارکی مبنی برداشتن پذیرش و برگه ثبت نام گرفته شده از یک موسسه آموزشی ثبت شده در لیست حامیان مالی تیر4*سی ای اس
تمامی مدارک که برای گرفتن برگه سی ای اس ارائه کرده اید
برگه نتیجه آیلتس: مدارکی که ثابت کند سطح زبان بی یک است
برگه بانکی: صورت حساب بانکی حداقل 28 روز گذشته شخصی که پذیرش گرفته یا والدینش
حمایت کننده مالی

حمایت کننده مالی صاحب یا شریک شرکت باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد
پروانه فعالیت به انگلیسی
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند با سابقه بیمه باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
تقاضانامه ویزای حامی مالی: با اظهار پرداخت تمامی هزینه ها توسط خود شخص و خطاب به کنسولگری به زبان انگلیسی نوشته شود
پروانه فعالیت
کپی از روزنامه رسمی ثبت شرکت
یک نسخه از امضای دیجیتال شرکت
فتوکپی آخرین فیش مالیاتی
برگه شروع به کارو بیمه
جزئیات خدمات بیمه: مهر و امضا شده توسط بیمه
حقوق و دستمزد :3ماه اخیر و امضا شده
صورت حساب بانکی حامی مالی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب * رسید بانک باید امضا شده تحویل داده شود
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی بازنشسته باشد
تقاضانامه ویزا: دربرگه با سربرگ شرکت و به زبان انگلیسی خطاب به کنسولگری نوشته شود، همراه با مهر و امضا باشد وهم چنین اظهار کند تمامی هزینه ها را خودش متقبل می شود
کپی کارت بازنشستگی
بیانیه بانکی :3 ماهه از بانک که دریافت حقوق بازنشستگی وتصویر امضاء مسئول بانک
صورت حساب بانکی: 6 ماه اخیر* حدود 100 تا 150 میلیون مانده حساب *رسید بانک باید امضا شده باشد
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی

حمایت کننده مالی کارمند شرکت باشد
برگه کار
مجوز کار : مهر و موم شده و گرفته شده از شرکت مربوطه
مدارک مربوط به اموال و دارایی * شامل اسناد ملک، ماشین و غیره به نام متقاضی
کارت شناسایی کاری: کپی پشت و روی کارت تایید شده توسط شرکت
حقوق و دستمزد: 3ماه گذشته، امضا شده و مهر و موم شده

نکاتی که باید در مورد ویزای انگلیس بدانید
تصمیم نهایی در مورد درخواست شما در اختیار کنسولگری انگلیس است
کنسولگری انگلیس ممکن است مدارک اضافی را در صورت نیاز درخواست کند
کنسولگری انگلیس از متقاضیان اطلاعات بیومتریک از جمله انگشت نگاری و عکس میگیرد. به همین دلیل هر کس شخصا باید مراجعه کند و اگر قبلا هم این کار را انجام داده به معنی معاف بودن او از این کار نیست. در طی این مراحل نماینده مرکز ویزا همراه شما خواهد بود و تمام جزئیات را یادآور می شوند
پس از اتمام مراحل درخواست ویزا تا 21 روز کاری نتیجه اعلام خواهد شد

هزینه درخواست ویزای انگلستان، با توجه به نوع ویزا و مدت اعتبار ویزا متفاوت است. برای اطلاع از هزینه ها با مشاوران مرکز ویزا تماس بگیرید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا