create your own website

فرم اخذ ویزای انگلیس

مرکز ویزا

فرم اخذ ویزای انگلیس

فرم درخواست ویزای بریتانیا آنلاین است. درصورت پرکردن فرم زیر و ارسال آن با اسناد و مدارک لازم به ما، می توانیم فرم درخواست آنلاین را در سایت رسمی کنسولگری برای شما پر کنیم و وقت کنسولگری مشخص کرده، آماده سازی های لازم برای اخذ ویزای انگلیس را برایتان مهیا کنیم

برای دریافت فرم

روی دگمه دریافت فرم کلیک کنید
و فرم را روی دیوایس خود ذخیره کنید

میتوانید
روی دگمه دریافت فرم راست کلیک کرده
محل ذخیره سازی را انتخاب نموده
و فایل ترجمه شده کنسولگری انگلیس برای اخذ ویزا را ذخیره کنید

نرم افزار آکروبات ریدر

فرم مربوطه در فرمت پی دی اف میباشد
برای مشاهده و مطالعه فرم میتوانید نرم افزار پی دی اف ریدر شرکت آکروبات را دانلود کنید

مطالعه فرم ترجمه شده کنسولگری انگلیس جهت اخذ ویزا

مرکز ویزا

اطلاعات درج شده در پایین، دقیقا و عینا در فرم کنسولگری انگلیس درج و به کنسولگری ارائه خواهد شد. کارمند کنسولگری انگلیس، با مقایسه اطلاعات داده شده این صفحه و برگه و اسناد ارائه شده تان، درخواستتان را جهت اخذ ویزای انگلیس ارزیابی خواهد کرد. مسئولیت صحت و امکان پذیر بودن جواب های داده شده، به عهده خود شخص می باشد. بهمین دلیل از کامل، درست و دقیق بودن جواب های تک تک پنجاه و نه سوال، اطمینان حاصل فرمایید

مدت زمان اخذ ویزا :‌ ۱۵ روز کاری و یا ۳ هفته
سوپر ویزای انگلیس *مدت زمان اخذ این ویزا یک روز میباشد میخواهم نمیخواهم
سرویس ترجیح ویزای انگلیس *مدت زمان اخذ این ویزا ۴ روز کاری میخواهم نمیخواهم
سرویس وی آی پی ویزای انگلیس * بدون مراجعه به کنسولگری میخواهم نمیخواهم

اطلاعات شخصی و اطلاعات مربوط به مسافرت

یک – نام و نام خانوادگی درخواست کننده
دو – آدرس ایمیل و یا رایانامه
سه – شماره تماس موبایل شماره تماس خانه
چهار – شماره پاسپورت
پنج – تاریخ در شده در پاسپورت به لاتین *سال\ماه\روز
شش – جنسیت درخواست کننده ویزای انگلیس
هفت – تاریخ در نظر گرفته شده برای مسافرت
هشت – ملیت متقاضی
نه – دلیل مسافرت گردش دانشجویی کار سکونت ترانزیت
ده – نوع ویزا
توریستی تجاری ملاقات با خانواده
خاص ورزشی دیگر

یازده – مدت ویزا شش ماه دو سال پنج سال ده سال

مشخصات پاسپورت درخواست کننده ویزا

دوازده‌ - محل تولد نوشته شده در پاسپورت
سیزده – کشور محل اقامت مشخص شده در پاسپورت
چهارده – پاسپورت و یا پاسپورت های دیگر اخذ شده، با توضیح

پانزده – محل صدور پاسپورت
شانزده‌ - تاریخ صدور پاسپورت
هفده - تاریخ انقضاء پاسپورت
هجده – درخواست کننده ویزای انگلیس، صاحب ملیت ترکیه میباشد؟ بله خیر
نوزده – پاسپورت ارائه شده، اولین پاسپورت شما میباشد؟

بیست – اطلاعات مربوط به پاسپورت های قبلی

شماره پاسپورت تاریخ صدور تاریخ انقضاء تاریخ
جزییات اطلاعات سفر به انگلیس
بیست و یک – بهمراه کس دیگری قصد سفر به انگلیس را دارید؟ بله خیر
اگر پاسخ بله را مشخص کرده اید؛ نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
ملیت
صاحب ویزای تایید شده است؟


بیست و دو – برنامه ریزی کرده اید برای تاریخ رفت
بیست و سه - برنامه ریزی کرده اید برای تاریخ برگشت
بیست و چهار - در انگلیس، کجا اقامت خواهید کرد؟ هتل‌؟
ویا چه کسی؟

بیست و پنج – نام هتل و یا شخصی که قصد اقامت در اقامتگاهش را دارید
بیست و شش – آدرس هتل و یا آدرس محل اقامت
بیست و هفت – شماره تماس هتل و یا شماره تماس شخص مورد نظرمشخصات و اطلاعات شخصی که قصد اقامت در اقامتگاه او را دارید

بیست و هشت – آدرس اقامت شخص

کد پستی

بیست و نه – شخص، چه مدت است که در آدرس ارائه شده اقامت کرده است؟

تاریخچه مسافرت

سی - در ده سال اخیر ویزای کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی را تهیه کرده اید؟ بله خیر
اگر پاسختان مثبت است
نوع ویزای اخذ شده تاریخ صدور ویزا تاریخ انقضاء ویزا


سی و یک - در ده سال اخیر در یکی از کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی به مسافرت رفته اید؟ بله خیر
اگر پاسختان مثبت است
تاریخ ورود به کشور تاریخ خروج از کشور دلیل سفرسی و دو - در ده سال اخیر برای یکی از کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی به ورازت امور داخلی مراجعه کرده اید؟ بله خیر
سی و سه – در ده سال اخیر برای یکی از کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی به ورازت امور داخلی مراجعه کرده باشید و اجازه ورود داده نشده باشد؟
بله خیر
سی و چهار - در ده سال اخیر برای یکی از کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی درخواست ویزایتان رد شده است؟ بله خیر
کشوری که قصد اخذ ویزا را داشته اید‌
نوع ویزای رد شده
تاریخ ویزای رد شده
دلیل رد ویزا
سی و پنج - در ده سال اخیر، از کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی تبعید و خارج از مرز شده اید، ویا مجبور به ترک آن کشور شده اید؟ بله خیر

سی و شش – مسافرت های خارجی قبلی شما *پنج مسافرت آخر خارجی
کدام کشور تاریخ ورود دلیل سفرسی و هفت - از کشورهای بریتانیای بزرگ از جمله انگلستان، اسکاتلند، و ایرلند شمالی شماره بیمه نامه سلامتی دارید؟

سی و هشت – پرونده قضایی در هر جایی از دنیا داشته اید؟ محکوم شده اید؟


سی و نه – تخلف رانندگی داشته اید؟ جریمه رانندگی دارید؟ به گروه تروریستی ملحق شده اید؟ نسل کشی انجام داده اید؟

چهل – درصورت دعوت به کنسولگری، کدام زبان را ترجیح میدهید؟

اطلاعات خانواده

چهل و یک – وضعیت تاهل متاهل مجرد مطعلقه بیوه
چهل و دو – همسرتان با شما مسافرت خواهد کرد؟ بله خیر
چهل و سه – شماره پاسپورت همسرتان
چهل و چهار – ملیت مشخص شده همسرتان در پاسپورت ایشان
چهل و پنج – نام و نام خانوادگی همسرتان
چهل و شش – مشخصات مسافر‌
نام خانوادگی پدر نام خانوادگی مادر
نام پدر نام مادر
محل تولد پدر محل تولد مادر
تاریخ تولد پدر تاریخ تولد مادر
ملیت پدر ملیت مادر

چهل و هفت – فرزند دارید؟ بله خیر
نام خانوادگی پدر نام خانوادگی مادر
نام پدر نام مادر
محل تولد پدر محل تولد مادر
تاریخ تولد پدر تاریخ تولد مادر
ملیت پدر ملیت مادر

چهل و هشت – فرزندتان با شما مسافرت خواهد کرد؟ بله خیر
چهل و نه – در صورتیکه فرزندتان با شما زندگی نمیکند، آدرس محل اقامت


پنجاه – شماره تماس


مشخصات و اطلاعات محل کار مسافر

پنجاه و یک – در یکی از موارد پایین مشغول به کار و یا مسئولیتی داشته اید؟

نیروهای مسلح *حتی سربازی دولتی *حتی ادارات و موسساتی که زیر مجموعه باشند

قاضی صدا و سیما ادارات عمومی و یا مدنی پلیس، محافظ و یا نگهبان
در صورت انتخاب هرکدام از موارد بالا
نام اداره و یا موسسه
عنوان شغلی
تاریخ شروع و پایان

پنجاه و دو – وضعیت شغلی فعلی
صاحب شرکت کارمند بازنشسته در حال تحصیل
حقوق دریافتی *در صورتیکه صاحب شرکت باشید، جمع دریافتی ماهیانه
نام شرکت و یا موسسه
موقعیت و یا عنوان شغلی
آدرس محل کار
تاریخ شروع به کار
شغل دومی هم دارید؟

پنجاه و سه – ملک، دارایی و یا درآمد اضافی دارید؟

پنجاه و چهار – هزینه های شخصی ماهیانه تان چقدر است؟
پنجاه و پنج – برای این مسافرت چقدر هزینه جدا کرده اید؟
پنجاه و شش – کسی قسمتی و یا کل هزینه سفرتان را برآورد میکند؟
پنجاه و هفت – در سفر انگلستانتان چه کارهایی خواهید کرد؟ *خلاصه توضیح دهید

پنجاه و هشت – کسی را در انگلستان میشناسید؟ بله خیر
اگر بله نسبت
نام و نام خانوادگی شخص
وضعیت شخص در انگلستان شهروند انگلیس صاحب اقامت موقت صاحب اقامت دائم
آدرس
تلفن
این شخص را ملاقات خواهید کرد؟ بله خیر
در منزل و یا محل سکونت این شخص خواهید ماند؟ بله خیر

پنجاه و نه – موردی برای یادداشت کردن و اضافه کردن دارید؟

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا