create a site for free

شهروندی کانادا

اخذ شهروندی کانادا

:وضعیت هایی که شما شهروند کانادا محسوب میشوید

متولد کانادا باشید
به دلیل تغییرات قوانین شهروندی، شهروند باشید
تقاضای شهروندی کانادای شما مورد تایید شده باشد
اگر والدین شما شهروند کانادا باشد و به اسم شما تقاضای شهروندی انجام داده باشد و مورد تایید قرار گرفته باشد
اگر متولد خارج کانادا باشید ، اگر یکی از والدین شما کانادایی باشد ، شما شهروند کانادا حساب می شوید

:وضعیت هایی که شما شهروند کانادا محسوب نمیشوید

اگر شما در یک خانواده دیپلمات غیر کانادایی متولد شده باشید
اگر شهروندی شما باطل شده باشد
اگراز تقاضای شهروندی کانادا خود منصرف شدید و برای پس گرفتن آن اقدام نکردید ، پس شما شهروند کانادا نمی باشید


:شرایطی که بصورت خودکار شهروند کانادا نمی شوید

اگر با شهروند کانادا ازدواج کنید
اگر به فرزندخواندگی یک شهروند کانادایی در آمده باشید
اگربصورت پناهنده قبول شده باشید
اگر اقامت کانادا اخذ کرده اید و سالهای طولانی در کانادا زندگی میکنید، در این شرایط شهروندی کانادا بصورت خودکار برای شما بدست نمی آید، باید تقاضای شهروندی بدهید

برای تایید شدن تقاضای شهرودی کانادای شما دقت کنید که معیارهایی وجود دارد که عبارتند از

موجود بودن یا نبودن اقامت کانادا
مدت زمان اقامت در کانادا
اظهارنامه میزان درآمد
توانایی های زبان
میزان شناخت از کانادا
ممنوعیت ها

متخصصان ویزای کانادا شرکت ما برای درخواست و تقاضای شهروندی کانادا در خدمت شما هستند
بدلیل دارا بودن لیست و شرایط پیچیده درخواست شهروندی کاناداو اجتناب از هرگونه عواقب و یا تاخیر در اجرای این درخواست، توصیه می کنیم ازمنخصصان ویزای شرکت ما کمک بگیرید

:صاحبان اقامت کانادا

صرفنظر از سن شما باید شرایط ذکر شده را رعایت کنید
باید تمامی شرایط لازم برای اخذ اقامت را به جا بیاورید
باید بدلیل مهاجرت یا کلاه برداری تخت بررسی و تعقیب نباشید
باید هیچ دستوری مبنی بر ترک خاک کانادا دریافت نکرده باشید

زمانیکه در کانادا زندگی میکنید

صرفنظر از سن شما ، بصورت فیزیکی باید مدتی در کانادا حضور داشته باشید. در این مدت، به وسیله اقامت می توانید در کانادا حضور داشته باشید. طول مدت حضور فیزیکی که در کانادا میتوانید حضور داشته باشید
1460 روز در عرض 6 سال قبل از امضای درخواست شهروندی کانادا
183 روز در هر یک از 4 سال تقویم در طی 6 سال قبل از تاریخ امضای درخواست شهروندی کانادا
** هنگام محاسبه مقدار زمانی که در کانادا زندگی میکنید، ازتاریخ دریافت اقامت دائمی، این محاسبه شروع می شود
** این الزامات، برای کودکان زیر 18 سال که والدین یا نمایندگان قانونی آنها اقدامات لازم را انجام میدهند اعمال نمیشود

اظهارنامه مالیاتی

صرفنظر از سن شما، مطابق با قانون مالیات کانادا، قبل ازتاریخ اقدام درخواست شما برای شهروندی کانادا، باید تعهدات مالیاتی خود را در مدت 6 سال بصورت 4سال مالیاتی براورد کنید

مهارت های زبان

کانادا 2 زبان رسمی دارد: انگلیسی و فرانسه. برای شهروند کانادا شدن باید یکی از این 2 زبان را در حد مکالمه و قابل درک بدانید. یعنی مکالمه روزانه انجام بدهید و تعلیمات ساده، درک سوال ها و دستورالعمل ها، جواب دادن سوالاتی که از شما پرسیده میشود، کلمات کافی برای بیان خودتان را بتوانید به اثبات برسانید
اگر سن شما ما بین 14 الی 64 باشد ، باید ثابت کنید که در سطح مشخص شده انگلیسی و فرانسه میتوانید صحبت کنید
بسته به وضعیت شما، به همراه درخواست شما اسناد ارائه شده برای سطح زبان شما متفاوت می باشد
کودکان 14 ساله تا 17 ساله الزامات زبان متفاوتی دارند
هنگام ملاقات افسرر کارهای شهروندی کانادا، ارتباطی که با این فرد به انگلیسی یا فرانسوی برقرار میکنید مشخص کننده تصمیم این افسرر برای مهارت زبان شما خواهد بود. تصمیم نهایی با درخواست شما با افسرکارهای شهروندی شما می باشد

کانادا را چقدر می شناسید؟

برای شهروند کانادا شدن، تست آمادگی برای میزان اطلاعات شما از این مورد انجام می شود. در این تست، در مورد حقوق شهروندی، تحولات تاریخی، سمبل ها، نهاد ها، رای گیری در انتخابات و قوانین، مسئولیت ها و امتیازات سوال پرسیده می شود
تست به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسه می باشد. یک راهنما بر اساس این تست به اسم Discover Canada: The Rights and Responsibilities of Citizenship حقوق و مسئولیت های شهروندی در حال تدوین می باشد
:کشف کانادا

علی رغم اینکه این تست بصورت کتبی برگذار می شود، اما میتواند بصورت شفاهی با یک افسر مسئول امور شهروندی
در صورت نیاز به عمل آورد. تمامی افراد بین 14 تا 64 ساله ملزم به انجام این تست می باشد. کودکان 14 ساله تا 17 ساله ، تست متفاوتی ممکن است داشته باشند. برای پاس کردن این تست چند گزینه ای شما دو شانس خواهید داشت. اگر بعد از 2بار امتحان رد شدید و برای بار سوم خواستید امتحان بدهید، باید با یک افسر مسئول شهروندی ملاقات داشته و اورا قانع کنید دانش کافی برای پاس کردن امتحان دارید

ممنوعیت ها در کانادا

اگر در کانادا یا خارج از کانادا حرمی مرتکب شده اید، برای یک مدت معین، مناسب برای شهروند کانادا شدن نخواهید بود
:موانع برای شهروند کانادا شدن

اگر در حال گذراندن محکومیت در خارج از کانادا می باشد
اگر در کانادا مشمول خدمات مشروط می باشید
اگر شما متهم به ارتکاب جرمی در کانادا یا خارج از کانادا می باشید
اگر 4سال قبل از درخواست شهروندی کانادا دوره محکومیتی گذرانده اید
** طول دوران خدمات مشروط یا تحت نظر بودن در کانادا جزو طول زمان زندگی در کانادا حساب نمی شود

درخواست شهروندی کانادا چگونه انجام می شود؟

اگر می خواهید درخواست شهروندی کانادا انجام دهید ابتدا باید یک پاکت درخواست بخرید. برای بزرگسالان و کودکان پاکت های جداگانه ای وجود دارد.به مانند درخاست دادن شهرمندی کانادا به همراه فرزندان ، بعد از شهروند کانادا شدن هم میتوانید برای فرزندتان جداگانه درخواست شهروندی بدهید
پاکت درخواست، دستورالعمل ها و تمامی فرمهایی که باید پر کنید را دارا می باشد. در درخواست شما، برای جلوگیری از هرگونه مشکلات، دستورالعمل هارا باید پیروی و فرم هارا پر کنید، تمامی اسناد و مدارکی که لازم هست رو تامین کنید و هزینه های درخواست را پرداخت کنید
شما باید زمانی درخواست شهروندی بدهید که واجد شرایط شهروندی باشید و در تاریخ ذکر شده آماده باشید. اگر تمامی اوراق و مدارک درخواست شما تکمیل نشده باشد ، درخواست شما پس فرستاده می شود و از شما می خواهند که این نواقص را رفع کرده دوباره درخواست کنید. پس از اتمام درخواست شما ، مسئولین اداره شهروندی و مهاجرت کانادا از طریق پست الکترونیکی یا پست معمولی چندین بار با شما در ارتباط خواهند بود . اگر درخواست شما مورد تایید قرار بگیرد علی رغم این تایید، به شما اعلام می شود و راهنمای کانادا را کشف کنید: مسولیت ها و حقوق شهروندی برای شما ارسال می گردد. در صورت احتیاج، اطلاعات ناقض و گمشده را میتوانید رفع نقص کنید. در صورت نبود هیچ نقص و مشکلی، برای امتحان شهروندی و قرار ملاقات یک تاریخ برای شما معلوم می کنند و به شما میگن که چه اوراق و مدارکی به همراه خود داشته باشید و در نهایت به مراسم شهروندی دعوت خواهید شد 
اگر مدارک خواسته شده از شما را نفرستید، در صورت دعوت از شما برای امتحان شهروندی، قرار ملاقات و یا مراسم شهروندی حضور نداشته باشید پرونده شما متوقف شده و در مورد شما تصمیم گیری نخواهد شد. در این شرایط اداره مهاجرت برای شما یک نامه اطلاعایه خواهد فرستاد. اگر دوباره برای شهروندی کانادا درخواست بکنید، تمامی هزینه ها دوباره باید پرداخت بشوند 
بعد ازتایید درخواست شهروندی کانادایی شما و دعوت به مراسم شهروندی، تا تاریخ سوگند شهروندی ، شما باید تمامی شرایط رو قبول کنید. در صورتی که حق اقامت کانادا را از دست بدهید یا از طرف مسئولین کانادا مجبور به ترک خاک کانادا باشید حق سوگند و شهروند کانادا بودن از شما سلب می شود
اطلاعات مربوط به درخواست شهروندی کانادا نسبت به وضعیت شما و نحوه درخواست شما متفاوت می باشد. بدین سبب از طریق تلفن و پست الکترونیکی میتوانید با ما در ارتباط باشید.نسبت به وضعیت خود لیستی از مدارک معین شده و به روز شده را میتوانید درخواست کنید. بعد از اماده کردن اوراق خود ، آنها را به متخصصان ویزای شرکت ما فرستاده و در سریعترین زمان ممکن درخواست شهروندی کانادای خود را ارسال کنید

درباره ما

تماس با ما

وبسایت مرکز ویزا توسط پرویزهستم طراحی و ساخته شده، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
مرکز ویزا